İçindekiler

Start-Up Kurucular Anlaşmasının Olmaması

Start-up başlangıcında ortada çok güzel bir fikir ve büyük heyecan vardır. İşlere girişince zamanala bu heyecan kaybolur ve hayatın akışı içerisinde görev, gelir, gider vs dağılımı başlar. Her işte olduğu gibi basit kuralların olmaması problemleri beraberinde getirir.

Yanlış anlaşılmalar: Beklentiler, sorumluluklar ve karar alma süreçleri net olarak tanımlanmazsa, kurucular arasında beklenmedik durumlar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Dengesiz iş yükü: Her kurucunun rolü ve sorumlulukları net olarak tanımlanmazsa, bir kişinin diğerlerinden daha fazla çalışmasına neden olabilir.

Eşit olmayan kâr dağılımı: Kâr paylaşımı anlaşmasının belirlenmemiş olması, kurucular arasında çatışmalara yol açabilir.

Karar alma yeteneğinin eksikliği: Karar alma sürecinin net olmaması, gecikmeler ve kararsızlığa neden olabilir ve işin büyümesini engelleyebilir.

Bu sorunları önlemek için, net ve iyi tanımlanmış bir anlaşma bulunması önemlidir. Bu, her kişinin rollerini, sorumluluklarını, karar alma süreçlerini ve kâr paylaşımı anlaşmasını tanımlamalıdır. Net bir anlaşma, herkesin aynı sayfada olduğunu ve ortak hedeflere doğru çalıştığını garanti edebilir.

 • Kurucular arasında sermayenin nasıl bölüneceği,
 • Her kurucunun şirketin sahipliğinin yüzdesel miktarı,
 • Her kurucunun işe ne gibi katkıları bulunacağı,
 • İşletmeye devam etmeye dayalı bir zorunluluğun olup olmayacağına,
 • Kurucuların roller ve sorumlulukları,
 • Bir kurucunun ayrılması durumunda şirketin veya kalan kurucuların ayrılan kurucunun hisselerini geri satın alma hakkının bulunup bulunmayacağı, fiyatın ne olacağı,
 • Kurucuların hak ettiği maaşlar (varsa), maaşın nasıl değiştirileceği,
 • Önemli kararların ve işletmenin günlük kararlarının nasıl alınacağı (çoğunluk oylaması, oybirliği ile, veya belirli kararların sadece CEO tarafından yapılacağına dair),
 • Bir kurucunun işletmedeki çalışan olarak çıkartılma veya çıkma nedenleri,
 • İşletmenin satılmasının nasıl kararlaştırılacağı,
 • Kurucular arasında bir anlaşma ihlali durumunda ne olacağı ve ve nasıl çözüleceği yapılacak bir kurucular anlaşması ile belirlenmelidir.

start-up hatalari

Şirket Kuruluşunun Yapılmaması

Hukuki masraflar sıklıkla görmezden gelinir ve bu, girişimin başarısını tehlikeye atabilir. En büyük sorun, şirketin ne zaman ve hangi türde kurulması gerektiğidir. Anonim şirket (en az 50.000 TL sermaye gerektirir), kurmak belirli maliyetler gerektirir ve bu nedenle acele etmemelidir. Başlangıçta bir şahıs şirketi kullanılabilir ve işler iyi giderse daha sonra sermaye şirketi haline geçilebilir. Türk hukukunda, girişimciler için en uygun şirket tipi Anonim Şirket (AŞ)dir. Bu şirket tipi, yönetim yapısı, hukuki sorumluluklar ve sermaye gereksinimleri açısından girişimcilerin ihtiyaçlarına uygundur.

Start-up için şirket kurmak, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

 • Hukuki sorumluluğu azaltmak ve korumak
 • Mali açıdan düzenli ve tutarlı bir yapı sağlamak
 • Potansiyel yatırımcılar ve müşterilerle daha ciddi bir izlenim bırakmak
 • İşletme aktiviteleri için resmi bir yapı oluşturmak
 • Çalışanların maaşını ve sigortalarını kolayca yönetmek.

Girişimci, kuracağı şirketin özelliklerini (ürünleri, hizmetleri, amaçları, stratejileri vb.) ve gereken kaynakları (finansman, çalışanlar, teknoloji vb.) belirlemeli ve bu detayları araştırmalıdır. Aynı zamanda girişimci, potansiyel müşterilere ulaşma, pazarlama ve satış stratejilerini de düşünmelidir. Tüm bu öncesindeki hazırlıklar tamamlandıktan sonra ve girişimci iş planını uygulamaya hazır hale geldiğinde, şirket kurulabilir.