Legalmatic Kullanım Şartları

TANIMLAR
MADDE 1

İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

LEGALMATIC: LEGALMATİC DİJİTAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ’nin sahip olduğu bir SaaS belge robotudur

Platform: İşbu sözleşmeye konu LEGALMATIC’a ait sistemdir.

SUNULAN HİZMET

MADDE 2

2.1 LEGALMATIC, uzmanlar tarafından hazırlanmış şablonlar ile ihtiyacınız olan metni üretebileceğiniz bir dijital asistandır.

  • İhtiyacınız olan belgeyi arşivimizden bulunuz.
  • Belgenin yanındaki gerekli temel soruları cevaplayınız. Sorulara verdiğiniz yanıtlara göre metniniz otomatik olarak güncellenecektir.
  • Belge tamamlandığında bilgisayarınıza Word formatında indirebilirsiniz.

2.2 LEGALMATIC, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir. MÜŞTERİ, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için LEGALMATIC’a rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin kapsamının bu şekilde daraltılması ve/veya tamamen durdurulması halinde taraflar işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

PLATFORMDAKİ ROLLER

MADDE 3

3.1 LEGALMATIC yalnızca bir dijital platformdur. Sadece avukatlar tarafından verilebilecek hizmetler Platform’da yer almaz.  Legalmatic bir hukuk danışmanlığı hizmeti değildir. Belge doldurmayı kolaylaştıran bir dijital alt yapıdır. Bir avukatın verdiği hukuki danışmalığın alternatifi değildir.

3.2 Müşteri tarafı gerçek kişi ise ve tüketici olarak işlem yapmaktaysa tüketicilerle ilgili mevzuat uygulanacaktır.

3.3 Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir.

ÜYELİK SİSTEMİ
MADDE 4

4.1 Üyelik ücretsizdir. MÜŞTERİ, LEGALMATIC tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

4.2 MÜŞTERİ, satın aldığı sözleşmelere daha sonra üyelik sisteminden ulaşabilir ve indirebilir. Satın alma yapılmamışsa üyelik sistemi üzerinden sadece doldurulmuş sözleşmelere erişilebilir fakat indirilemez.

4.3 MÜŞTERİ, ana işletme hesabı olarak tek bir müşteri hesabına sahip olabilir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana işletme hesabı açamaz. Aynı hesaba başkalarının erişimini sağlayamaz. LEGALMATIC herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Müşteri hesabının açılmasını reddetme veya açılmış hesabı iptal etme hakkı saklıdır.

4.4 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parola kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal LEGALMATIC’a bildirecektir.

PLATFORM KULLANIMI

MADDE 5

5.1  MÜŞTERİ hiçbir durumda platformda paylaşılan belgelerle ilgili olarak LEGALMATIC’ı sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ, LEGALMATIC’ın bir arşiv olmadığını beyan eder ve her türlü belgesinin yedeğini kendisinde fiziksel veya dijital olarak bulunduracağını, yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana gelebilecek zararlardan LEGALMATIC’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

5.2 MÜŞTERİ, Platformu kullanmasının aylık işlem, saklama hacmi, hizmet paketleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlama veya abonelik modeli henüz yoktur, iş modeli geliştiğinde Platformda duyurulacaktır.

5.3 LEGALMATIC, Platform’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına ve fikri haklar ile birlikte mülkiyete sahiptir. LEGALMATIC, söz konusu bilgilerle Müşteri bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler LEGALMATIC’ın gizlilik

BEDEL
MADDE 6

6.1 MÜŞTERİ, Platform üzerinde dijital olarak oluşturduğu paket veya tekil hizmetlere ait bedel belge tanıtım sayfasında ve en son ödeme adımında belirtilecektir.

6.2 MÜŞTERİ, Platformdan yararlanabilmesi için, Platformda önerilen ücretleri yine Platformda beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.

6.3 Platformdaki ürün ve hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, kendi isteğine bağlı olarak paket veya tek tek hizmet alabilecektir.

6.4 LEGALMATIC, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine alınan hizmetin bedeli kadar faturayı iletecektir. LEGALMATIC tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

6.5 LEGALMATIC’ın dahil olduğu grup şirketleri kampanyaları ile LEGALMATIC kampanyaları birleştirilemez.

6.6 LEGALMATIC tarafından promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşlardan kod temin eden MÜŞTERİ’lerin faturası toplu olarak promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşa kesilir ve tahsilatı yapılır. Promosyon kodlarının MÜŞTERİ’lere teslim kararı tamamen ilgili kurum ve kuruluşa ait bir karardır. Promosyon kodlarına tanımlanacak hizmetler, kullanımı, süresi, içeriği gibi şartlar LEGALMATIC ve ilgili kurum ve kuruluş ile belirlenir ve bu şartlar uygulanır. MÜŞTERİ, İndirim veya tam ücret yerine geçen promosyon kodlarını satın alma aşamasında kullanabilir. Bu şartların haricinde MÜŞTERİ’nin bir talep hakkı yoktur.

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve CAYMA HAKKI

7.1 Hizmetlerin içeriği ve genel kuralları ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir. Belgelerin doldurulmasının kolaylaştırılması için ipuçları, bilgilendirici metinler ve videolardan istifade edilebilir.

7.2 LEGALMATIC tarafından sunulan belge robotunun ürettiği belgeler indirme ile müşteri tarafına geçtiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

7.3 Tüzel kişi MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan ve hizmet için ilk irtibat kurulmasından sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.

7.4 MÜŞTERİ, dilediği zaman üyeliğini sonlandırıp, hesabını silebilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 8

8.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat LEGALMATIC’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında LEGALMATIC’a kullanıcının uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

8.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MADDE 9

LEGALMATIC, MÜŞTERİ tarafından kendisine iletilen kişisel verileri paydaşlarına işbu sözleşmenin amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla aktarabilir, LEGALMATIC ve paydaşları bu verileri, veri işleme şartlarına dayandırarak ve yeterli güvenlik ölçütlerini sağlayarak sınırlı süreyle işler.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
MADDE 10

10.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda LEGALMATIC’ın hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. LEGALMATIC, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

10.2 LEGALMATIC, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak LEGALMATIC, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. LEGALMATIC’ın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Müşteri tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

10.3 LEGALMATIC siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.