Startup, büyük hayallerin uygulanması için az sermayeye sahip oluşumdur. Bu nedenle, gereksiz masraflardan kaçınma amaçlı basit bir model benimsenir. Hukuki masraflar çoğu zaman ihmal edilir ve bu da girişimin başarısını tehlikeye atabilir. En büyük sorun, şirketin ne zaman ve hangi türde kurulması gerektiğidir. Anonim (50.000 TL) veya limited (10.000 TL) şirket kurmak belirli maliyetler gerektirir ve bu nedenle acele etmemelidir. Başlangıçta bir şahıs şirketi kullanılabilir ve daha sonra işler iyi giderse limited şirket haline geçilebilir. Türk hukukunda, girişimciler için en uygun şirket tipi Anonim Şirket (AŞ)dir. Bu şirket tipi, yönetim yapısı, hukuki sorumluluklar ve sermaye gereksinimleri açısından girişimcilerin ihtiyaçlarına uygundur.

Şirket kurmanın önemi büyüktür.

Sermaye şirketi olarak limited veya anonim şirket kurduğunuz takdirde, ortaklarınız şirket borçlarından sorumlu olmayacaktır. Limited şirketlerde ise yalnızca devlet alacaklarından sorumlu olunacaktır. Bu, yatırımcıların güvenli bir şekilde ortak olmasına olanak tanır.

Bir şirketle birleşmek istediğinizde, ortak olarak devralabilme ihtimaliniz vardır ve kolaylaştırılmış birleşme imkanı bulunur. Aynı zamanda, ortaklarınızdan birinin borçları nedeniyle şirketinizin fesih talep edilemeyecektir.

Hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve müşterilerin güvenini kazanmak için şirket kurmak gerekli olabilir. Ayrıca, mali ve vergi amaçları için de şirket kurmak faydalı olabilir. Şirket kuruluşu için gerekli temel sözleşme örnekleri için tıklayınız. 

Eğer startup için şirket kurmazsanız, hukuki yükümlülüklerinizi karşılamakta zorluk çekebilirsiniz ve kişisel mülkiyetiniz veya ticari itibarınız riske girebilir. Ayrıca, potansiyel yatırıcılar veya ortaklar size güvenmekte zorluk çekebilir ve finansman veya güçlü bir ortaklık imkanı kaybedebilirsiniz.

startup

Startup için şirket kurmak, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

  1. Hukuki sorumluluğu azaltmak ve korumak
  2. Mali açıdan düzenli ve tutarlı bir yapı sağlamak
  3. Potansiyel yatırımcılar ve müşterilerle daha ciddi bir izlenim bırakmak
  4. İşletme aktiviteleri için resmi bir yapı oluşturmak
  5. Çalışanların maaşını ve sigortalarını kolayca yönetmek.

Bir girişimci ne zaman şirket kurmalıdır?

Bir girişimci, şirket kurmadan önce iyi bir fikir ve iş planı oluşturmalıdır. Girişimci, kurduğu şirketin özelliklerini (ürünleri, hizmetleri, hedefleri, stratejileri vb.) ve gerekli kaynakları (finansman, çalışanlar, teknoloji vb.) belirlemeli ve bunların tüm detaylarını araştırmalıdır. Yine, girişimci potansiyel müşterilere ulaşma, pazarlama ve satış stratejileri de düşünmelidir. Tüm bu ön hazırlıklar tamamlanıp, girişimci iş planını uygulamaya hazır hale geldiğinde, şirket kurulabilir.

Startuplarda hangi yönetim kademeleri olur?

Startuplarda, genellikle, üç temel yönetim kademesi bulunur: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür. Genel Kurul, şirketin yüksek düzey stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesi için sorumludur. Yönetim Kurulu, bu stratejilerin ve politikaların uygulanması ve takibi için sorumludur. Genel Müdür, tüm operasyonları ve çalışanları yönetmek için sorumludur.