legalmaticlogo
Şirket Kuruluş Seti2023-01-30T02:06:22+03:00
Anasayfa » Belgeler » Şirket Genel » Şirket Kuruluş Seti

Şirket Kuruluş Seti

Seç, Doldur, Sepete, İndir

Nasıl İşliyor?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – Sepete Ekle
  Doldurduğunuz dokümanı satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

 • 4 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

Bu Sözleşmeyle İlgili Blog Yazımızı Okumak İster misiniz?

18b
 • Fiyat
  1.169 ₺

 • Set İçeriği
  6 Belge

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

HEMEN DOLDUR

Şirket Kuruluş Seti Nedir?

Şirket Kuruluş Set İçeriği

 1. Esas Sözleşme
 2. Müdürlüğe Hitaben Dilekçe
 3. Kuruluş Taahhütnamesi
 4. Oda Kayıt Beyannamesi
 5. İştirak Kararı
 6. Şirket Kuruluş Vekaletnamesi

Şirket kuruluş seti Ankara Ticaret Odası’na göre hazırlanmıştır. Müdürlüğe hitaben dilekçe, taahhütname ve oda kayıt beyannamesi içeriği sicil bazlı değişebilir. Lütfen bu belgeleri kontrol ediniz.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu olduğu, pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarından ve ancak şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir. Anonim şirketler kanunun yasaklamadığı her türlü ekonomik amaç ve konuda kurulabilirler. Anonim şirketler en az 50.000-TL esas sermaye ile kurulabilir. Kuruluş öncesinde taahhüt edilen sermayenin ¼’ünün tescilden önce ödenmesi zorunluluğu vardır. Anonim şirketler tek bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabileceği gibi birden fazla kişi tarafından da kurulabilir. Pay sahiplerinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi veya müdür olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Üçüncü kişiler de yönetim kurulu üyesi olabilir.

Neden Anonim Şirket Tercih Edilmelidir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte anonim şirketler bakımından, vergisel işlemlerde, hisse devir işlemlerinde, ortak hukuki sorumlulukları ve sair konularda avantaj ve kolaylıklar getirilmesi anonim şirketin daha çok tercih edilen bir yapılanma olmasına neden olmuştur.

 • Şirket ortakları ellerindeki Anonim Şirket pay senetleri basılmışsa veya ilmühaber çıkartılmışsa, paylarını sattıklarında birtakım vergi avantajlarından istifade ederler.
 • Anonim şirket paylarının devri kolaydır ve bu sebeple ortaklığa girmek ve ortaklıktan çıkmak kolaydır. Pay devri sözleşmenin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Pay devirleri (TTK m.198 ve m.338 gibi düzenlemeler hariç) ticaret sicilinde tescil edilmez.
 • Anonim şirkette yönetim kurulunda görev alınmadığı takdirde, şirket pay sahipleri vergi ve sigorta gibi kamusal borçlardan sorumlu değildir. Anonim şirkette; pay sahipleri sadece taahhüt ettikleri sermaye tutarı ile sınırlı olarak ve sadece şirkete karşı sorumludur.
 • Anonim şirketler halka açılabilir ve ödünç para temini amacıyla tahvil çıkarabilirler.
 • Karar alma nisapları, anonim şirkette limited şirkete göre daha azdır.
 • Anonim Şirketler kurumsal bir yapıya sahiptir. Şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkeleri sayesinde anonim şirketler daha kolay sermaye, ortaklık ve kredi bulabilme imkânı sağlamaktadır.
 • İzin, ruhsat, sertifika gerektiren bazı faaliyetler mutlaka anonim şirket şeklinde yapılabilmektedir.
 • Kalkınmanın sadece yerli değil aynı zamanda yabancı kaynağa da ihtiyaç duyması ve yatırımcıların bu fonlarında yatırım ortamının güvenli ve şeffaf olduklarına inandıkları yerlere kanalize etmeleri de anonim şirket yapılanmasını öne çıkarmaktadır.

Şirket Kuruluş Seti Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı olarak ilgili metinde tarafınıza yöneltilen sorulara verdiğiniz cevaplara göre şirket kuruluşu için gereken tüm dokümanlardaki boşluklar dolacak ve son sorunun cevaplanması ile tamamlanacak olan doküman setini platformumuz üzerinden Word veya Pdf formatında çıktısını alıp kullanabilirsiniz. MERSİS’e de ayrıca giriş yapmanız gerekmektedir. MERSİS girişinde dikkat edilmesi gereken hususlara dair videolu açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Şirket Kuruluş Setini Kimler Kullanır?

Anonim şirket kurmak isteyen kurucular, mali müşavirler, avukatlar tarafından kullanılmaktadır.

Mevzuat Dayanağı

 • 6102 Sayılı Ticaret Kanunu
 • Ticaret Sicili Yönetmeliği
Bu Sözleşmeyi Alan Müşterilerin Satın Aldığı Diğer Sözleşmeler

Legalmatic Blog Yazıları

Yatırım Fonu ve Girişimcilik

Melek Yatırımcılık

Startuplar İçin Temel Sözleşmeler

Startupların Sıklıkla Karşılaştığı Hukuki Problemler

Tüm Makaleler
Go to Top