İş Sözleşmesi Devir Protokolü Nedir?

İş sözleşmesi devir protokolü, bir işletmenin başka bir işletmeye devredilmesi durumunda, işçilerin iş sözleşmelerinin devralan işveren tarafından devam ettirilmesini sağlayan hukuki bir belgedir. Bu protokol, işçi ve işveren arasındaki mevcut iş ilişkisini korur ve işçinin haklarını güvence altına alır.

İş Sözleşmesi Devir Protokolü Hükümleri

İş sözleşmesi devir protokolü, devralan işverenin işçinin haklarını ve yükümlülüklerini kabul etmesini içerir. Bu kapsamda, devralan işveren şunları kabul etmek zorundadır:

 1. İşçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı
 2. İşçinin ücret, prim, ikramiye ve diğer sosyal haklar
 3. İşçinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili haklar
 4. İşçinin sendikal haklar
 5. İşçinin izin ve tatil hakları

Devir Protokolü Süreci

İş sözleşmesi devir protokolü süreci, şu aşamalardan oluşur:

 1. Devir kararının alınması: İşveren, işletmenin devredilmesi kararını alır ve bu durumu ilgili taraflara bildirir.
 2. İş sözleşmesi devir protokolü hazırlanması: İşveren, işçi ve devralan işveren, iş sözleşmesi devir protokolünü hazırlar ve imzalar.
 3. İş sözleşmesi devir protokolünün onaylanması: İş sözleşmesi devir protokolü, ilgili resmi makamlara sunulur ve onaylanır.
 4. İşçinin bilgilendirilmesi: İşçi, iş sözleşmesi devir protokolü ile ilgili olarak bilgilendirilir ve onayı alınır.
 5. İş sözleşmesi devir protokolünün uygulanması: İş sözleşmesi devir protokolü uyarınca, işçinin hak ve yükümlülükleri devralan işverene geçer.

Devir Protokolü Örnekleri

İş sözleşmesi devir protokolü, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi farklı durumlarda kullanılabilir:

 1. Şirket birleşmesi: İki şirket birleştiğinde, iş sözleşmesi devir protokolü ile işçilerin iş sözleşmeleri yeni şirket tarafından devralınır ve işçilerin hakları korunur.
 2. Şirket satışı: Bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alınması durumunda, iş sözleşmesi devir protokolü ile işçilerin iş sözleşmeleri yeni işverene devredilir ve hakları güvence altına alınır.
 3. İşletme devri: İşletme sahibinin emekli olması, vefat etmesi veya başka bir nedenle işletmeyi başkasına devretmesi durumunda, iş sözleşmesi devir protokolü ile işçilerin iş sözleşmeleri devralan işverene geçer.
 4. İşyerinin taşınması: İşverenin işyerini başka bir yere taşıması durumunda, iş sözleşmesi devir protokolü ile işçilerin iş sözleşmeleri yeni işyerine devredilir ve hakları korunur.

İlgili Belgeler

İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde, işçi ve işveren tarafından hazırlanması ve sunulması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. İşte bu belgelerin listesi:

 1. İş sözleşmesi devir protokolü: İş sözleşmesinin devredilmesi için düzenlenen resmi belge.
 2. Mevcut iş sözleşmesi: İşçinin mevcut işvereni ile imzalamış olduğu iş sözleşmesi.
 3. İşçi ve işveren beyanı: İşçinin ve işverenin, iş sözleşmesi devir protokolünü kabul ettiklerine dair yazılı beyanları.
 4. İşçinin onayı: İşçinin iş sözleşmesinin devredilmesini kabul ettiğine dair yazılı onayı.
 5. İşverenin taahhütnamesi: Devralan işverenin, işçinin haklarını ve yükümlülüklerini üstlendiğine dair yazılı taahhütnamesi.

sözleşme

İşçinin Hakları

İş sözleşmesi devir protokolü, işçinin haklarını ve çıkarlarını korumaya yönelik bir düzenlemedir. İş sözleşmesi devir protokolü uygulandığında, işçinin aşağıdaki hakları devam eder:

 1. Ücret: İşçinin ücreti, devralan işveren tarafından ödenmeye devam eder.
 2. Kıdem tazminatı: İşçinin kıdem tazminatı hakkı, devralan işveren tarafından korunur.
 3. İhbar tazminatı: İşçinin ihbar tazminatı hakkı, devralan işveren tarafından güvence altına alınır.
 4. İş güvencesi: İşçinin iş güvencesi hakkı, devralan işveren tarafından sürdürülür.
 5. İzin ve tatil hakları: İşçinin yıllık izin, hastalık izni ve diğer izin hakları, devralan işveren tarafından devam ettirilir.
 6. Sosyal güvence: İşçinin sosyal güvence hakkı, devralan işveren tarafından sağlanır.

İşverenin Yükümlülükleri

İş sözleşmesi devir protokolü ile devralan işveren, aşağıdaki yükümlülükleri üstlenir:

 1. Ücret ödemeleri: İşçinin ücretini zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.
 2. Kıdem ve ihbar tazminatı: İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkını korumak ve gerektiğinde ödemek.
 3. İş sağlığı ve güvenliği: İşçinin iş sağlığı ve güven liği haklarını korumak ve sağlamak.
 4. İzin ve tatil hakları: İşçinin yıllık izin, hastalık izni ve diğer izin haklarını sağlamak ve takip etmek.

  İşçinin İtiraz Hakkı

  İş sözleşmesi devir protokolü uygulanmasına rağmen, işçinin iş sözleşmesinin devredilmesine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İşçi, iş sözleşmesinin devredilmesine itiraz etmek için şu süreçleri takip etmelidir:

  1. İtiraz dilekçesi: İşçi, iş sözleşmesinin devredilmesine itiraz etmek için yazılı bir dilekçe hazırlar ve işverene sunar.
  2. İtiraz süresi: İşçinin, iş sözleşmesinin devredilmesine itiraz etmek için işverene yazılı bildirimde bulunması gereken süre, devir kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 aydır.
  3. İtiraz sonuçları: İşçinin itirazı kabul edilirse, iş sözleşmesi devir protokolü uygulanmaz ve işçi, mevcut işverenle çalışmaya devam eder.

  İş Sözleşmesi Devir Protokolü ve İş Kanunu

  İş sözleşmesi devir protokolü süreci, Türkiye’de İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarla düzenlenmektedir. İş Kanunu, iş sözleşmesi devir protokolü uygulamasına ilişkin temel hükümleri içermektedir ve işçi ile işverenin haklarını ve yükümlülüklerini belirlemektedir. İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde, aşağıdaki İş Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır:

  1. İş sözleşmesinin devri (İş Kanunu m.6): İş Kanunu, iş sözleşmesinin devri durumunda işçinin haklarının korunmasını ve devralan işverenin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
  2. İşçinin onayı (İş Kanunu m.7): İş Kanunu, iş sözleşmesi devir protokolü sürecinde işçinin onayının alınması gerektiğini belirtmektedir.
  3. İtiraz hakkı (İş Kanunu m.8): İş Kanunu, işçinin iş sözleşmesinin devredilmesine itiraz etme hakkını düzenlemekte ve itiraz sürecine ilişkin hükümleri içermektedir.

Sık Sorulan Sorular

1. İş sözleşmesi devir protokolü nedir?

İş sözleşmesi devir protokolü, işveren değişikliği nedeniyle işçi ve işveren arasındaki mevcut iş sözleşmesinin devredilmesi sürecini düzenleyen resmi bir belgedir. Bu belge, işçinin haklarını ve yükümlülüklerini devralan işverene aktarır.

2. İş sözleşmesi devir protokolü ne zaman gerekli olur?

İş sözleşmesi devir protokolü, işletme devri, şirket satışı, şirket birleşmesi veya işyerinin taşınması gibi durumlarda gerekli olabilir.

3. İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde işçinin onayı alınmalı mıdır?

Evet, iş sözleşmesi devir protokolü sürecinde işçinin onayının alınması gerekmektedir. İşçi, iş sözleşmesinin devredilmesini kabul etmediği takdirde, itiraz etme hakkına sahiptir.

4. İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde işçinin kıdem tazminatı ne olur?

İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde, işçinin kıdem tazminatı hakkı korunur. İşçinin kıdem tazminatı, devralan işveren tarafından ödenmelidir.

5. İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde işçinin sosyal güvence primleri ne olur?

İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde, işçinin sosyal güvence primleri devralan işveren tarafından ödenmelidir.

6. İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde işçinin izin hakları ne olur?

İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde, işçinin izin hakları korunur. İşçi, devralan işverenle çalışmaya başladığında, mevcut iş sözleşmesindeki izin haklarını kullanmaya devam edebilir.

 Yargıtay Kararları

 1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2014/18534 E. ve 2015/2274 K. sayılı kararı: İş sözleşmesinin devredilmesi durumunda, işçinin devredilen iş sözleşmesine ilişkin tüm hakları ve yükümlülükleri devralan işverene geçer. İşçinin kıdem tazminatı hakkı da bu haklar arasındadır.
 2. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2015/3721 E. ve 2015/21296 K. sayılı kararı: İş sözleşmesinin devredilmesi durumunda, işçinin önceki işverenden olan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacağı, devralan işverene geçer. İşçi, devralan işverenden bu alacaklarını talep edebilir.
 3. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2016/18322 E. ve 2017/4238 K. sayılı kararı: İş sözleşmesinin devredilmesi durumunda, işçinin devreden işverenden olan sosyal güvence primleri ve ücret alacakları, devralan işverene geçer. İşçi, bu alacaklarını devralan işverenden talep etme hakkına sahiptir.
 4. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2018/10869 E. ve 2019/4987 K. sayılı kararı: İş sözleşmesi devir protokolü sürecinde, işçinin onayının alınması önemlidir. İşçinin onayı olmaksızın gerçekleştirilen iş sözleşmesi devri, geçersiz sayılır.
 5. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2017/17635 E. ve 2018/14371 K. sayılı kararı: İş sözleşmesinin devredilmesi durumunda, işçinin iş güvencesi devralan işveren tarafından sağlanmalıdır. İşçinin işini kaybetme riski bulunmamalıdır.