Start-Up Cansuyu Aile ve Arkadaşlar

Start-uplar, başlangıçta kendi aileleri, arkadaşları veya melek yatırımcılarından finansal destek alarak yola çıkarlar. Bunun karşılığında da ileride kurulacak olan şirketten hisse vaad ederler. Ancak, bu yöntem, mali kaynaklarınızı arttırmak için kullanılabilecek etkili bir yöntem olsa da, menkul kıymetler düzenlemelerine uygun bir şekilde yapılmazsa, ciddi sonuçlara neden olabilir. Menkul kıymetler düzenlemeleri, karşılık olarak hisse senedi satın alan kişilere, düzenli olarak hisse senedi satın alma hakkı verebilen özel bir düzenlemeyi içerir. Bu düzenleme, bir tür menkul kıymet sunumu olarak kabul edilir ve aslında bir tür özel sermaye arzı olarak da düşünülebilir. Bu sermaye arzı, girişimci tarafından uygun bir şekilde düzenlenmeden önce, menkul kıymetler düzenlemelerine uygun şekilde kaydolmak zorundadır. Elbette bir girişimci için bu yönde bir çalışma olmuyor. Bunu biraz daha resmileştirmek için kitle fonlaması mevzuatları oluşturuldu. Böylece bu tür hisse toplamaları resmileştirilmiş oldu. Yine de bu fon sistemlerine dahil olmadan eşten dosttan toplanan rakamlar can suyu oluyor. Start-up kurucuları, aile üyeleri veya arkadaşlarından finansal destek almak istediğinde, mevcut hukuki düzenlemeleri dikkate almalıdırlar. Projenin başarılı olması halinde de başarısız olması halinde de karşılarına günü kurtarıp, mevcut düzenlemelere uyum sağlamak zorun kalacaklarını unutmamalıdırlar.

Sermaye piyasası kanunları, hisse senedi ihraç eden şirketlere belirli raporlama ve denetim yükümlülükleri getirir. Bu raporlama ve denetim yükümlülükleri, şirketlerin yatırımcılarına doğru ve eksiksiz bilgi sunmasını sağlar. Şirketler, yasal mevzuatın gerektirdiği tüm prosedürlere uymazlarsa, yatırımcılarına yanıltıcı bilgi sunmuş olabilirler. İşletmeler, sermaye piyasası kanunlarına uymazlarsa, ciddi cezai ve hukuki sonuçlarla karşılaşabilirler. Yasal yaptırımlar, para cezaları ve hukuki davalar gibi cezai yaptırımlar işletmeleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, işletmelerin imajı da zarar görebilir ve yatırımcıların güveni sarsılabilir.

Start-Up’ların karşılaştığı hukuki problemler için blog yazımızı okuyabilirsiniz>>

Startup Hataları: Aile ve Arkadaş Yatırımcı Sorunları

Start-Up Hataları: Aile ve Arkadaş Yatırımcı Sorunları

Para Toplamanın Riskleri

Özellikle kripto para girişimlerinde doğrudan nakit destek yapıldığı için projenin geleceği açısından da sorun teşkil etmedirler. Örneğin henüz daha bir şirket yokken teknolojisini bir borsaya ekleyip buradan para toplanmaya başlanması doğrudan SPK’nın inceleme alanına girecek bir eylemdir. Olay start-up bakışı ile çok normal olabilir fakat şahıslardan az veya çok, herkese açık şekilde para toplanması devletin müdahale edeceği bir alandır. Nitekim elle tutulur bir maddi değerin olmaması, yatırımcıların ne aldığını bilmeden reklamların etkisine kapılıp gelecekte değeri artacak düşüncesi ile yaptıkları bu yatırım zararla sonuçlanabilir. İşte bu durumda devlet otoritesinin başlatacağı bir soruşturma ile sizin  ne kadar iyi niyetli olduğunuza bakılmayacaktır. Mevzuatlara göre konu ekonomik bir suç olarak ele alınma riski olacaktır.

Risk: Girişimcilerin arkadaşları ve ailelerinden topladıkları paraların kaybolması veya başarısız olması durumunda girişimcilere karşı hissedarlara karşı sorumlu olmaları riski taşır.

Sosyal Sorumluluk: Girişimcilerin arkadaşları ve ailelerinden topladıkları paraların kötü bir şekilde kullanılması durumunda hissedarlara veya ailelerine karşı sosyal sorumluluk yükümlülüğü vardır.

Finansal Yükümlülükler: Girişimcilerin arkadaşları ve ailelerinden topladıkları paraların karşılığında finansal yükümlülüklerinin tutulması gerekebilir.

Zaman Yönetimi: Girişimcilere arkadaşları ve ailelerinden topladıkları paraların zamanında ödenmesi gerekebilir.

Girişimcilerin ailelerinden ve arkadaşlarını yatırımcı yapmalarının olumsuz sonuçları, aralarında güven sorunlarının oluşmasına, ailevi ilişkilerin bozulmasına ve çatışmalara neden olabilir. Ayrıca, arkadaşlar ve aile üyeleri sizi sıkı çalışma koşulları altında değerlendirmezler veya sizin için en iyi fırsatları aramazlar. Bu durum, girişimciyi geleceği hakkında çok daha fazla endişeye sürükleyebilir. Yatırımcıların girişimciyi ve girişiminin başarısını desteklemek için gerekli kaynak ve enerjiyi sağlamaktan çekinmesi de mümkündür.

Girişimci ve Start-Up‘lar için hazırladığımız diğer blog yazıları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

  1. Startuplar İçin Temel Sözleşmeler
  2. Startup Hataları: Başkalarının Haklarını İhlal Etmek 
  3. Startupların Sıklıkla Karşılaştığı Hukuki Problemler