İçindekiler

Patent ihlali halinde ihtarname gönderilmesi genellikle başvurulan bir yoldur. Bunun öncesinde basit olarak buluş, patent ve ihtarname kavramlarını ele alacağız.

Buluş, bir ürünün ilk kez ortaya çıkışı anlamına gelir. Buluşlar, insanların yenilikçi düşüncelerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarının sonucudur. Genellikle insanların yaşamlarını kolaylaştıran, işlevselliği artıran, verimli hale getiren çözümler sunarlar. Buluşlar, genellikle insanların ihtiyaçlarına yanıt verme amacıyla ortaya çıkar.

Buluş, ilerleme sağlamak için üretilen, yeni ve özgün olmayı amaçlayan fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir. Buluş, genellikle yeni bir ürün veya hizmet oluşturmak için kullanılan araçlardır. Buluş, çoğu zaman patentlenerek korunur ve korunmasını sağlar.

Patent, bir ürün veya yöntemin ilk olarak keşfedilmesi ile tekel hakkının tanınmasıdır. Patent, bir kişi veya kurumun ürettiği ürünün veya yöntemin başka bir kişi veya kurum tarafından çoğaltılmasını, satılmasını veya kullanılmasını önlemek için verilen bir haktır.

Patent İhlali Nedir?

Patent ihlali, patent hakları sahibi olan kişi veya kuruluşların, onlardan haksız olarak faydalanılan veya patent haklarının çiğnenmesi biçiminde ortaya çıkan bir durumdur. Herhangi bir şirketin, ürünlerini veya teknolojilerini korumak için patent tescili alması halinde, diğer şirketlerin patent haklarını çiğnemeleri veya bunların yararlanması durumunda patent ihlali gerçekleşmektedir. Yasa dışıdır ve hukuki yaptırımları vardır.

Neden Patent İhlali Olduğunda İhtarname Göndeririz?

Bir patent ihlali halinde, patent hakkının ihlali veya kötüye kullanımı hakkında bilgi vermek için ihtarname gönderilecektir. Olası tazminat gerektiren durumların hızlı çözümü için faydalı olacaktır .

İhtarname, konudan haberi olmayan iyi niyetli kişiyi bilgilendirecektir. Böylece bu kişi gerekli araştırmayı yapar ve kullanımdan vazgeçer. Gerçekten de marka ihlallerinde genellikle aynı sektördeki kişiler olaydan haberdardır. Fakat patent daha teknik bir konu olduğu için bazen buluşçular ilk geliştirmeyi kendilerinin sanmaktadır.

Bunun yanında patentli ürün hakkında daha üstün hakkı varsa bu cevabında öğrenilecektir. Belki ihtarname gönderdiğiniz tarafın sizin başvuru haklarınızın önüne geçebilecek bir özel durumu olabilir. İşte bu konuları öğrenme fırsatınız olacaktır.

Yine de bir dava açıldığında en klasik savunma haberimiz olsaydı üretmezdik şeklindedir. Gerçekten de iyi niyetli bir kişi haberdar edildiğinde derhal üretimi durduracaktır. İhtarname gönderilmesi ile artık haberim yoktu diyerek kusursuz olduğunu savunamayacaktır.

İhtarname Metninde Neler Olmalıdır?

İhtarnamede, dayanak patent tescili, ihlalcinin ürünü, karşılaştırması ve talep iletilecektir. İhlalci ürün doğru adreslenmelidir. Genellikle ürünlere verilen model üzerinden isimlendirebilirsiniz. Bu ihlalci ürününü üretilmemesi, satılmaması talep edilecektir. Ek olarak pazardan geri çekilmesi, tekrar piyasaya çıkartılmaması istenir. Genellikle internet ortamında satışlar olduğu için bu adreslerdeki satışların kaldırılması talep edilmelidir. Elbette aksi bir davranışta patent ihlali sebebiyle açılacak davalardan bahsedilmelidir. Uzlaşmak için irtibat kurabileceği yollar gösterilmesi faydalıdır. İhtarname ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler için şu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Patent ihlali ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız , tıklayın hemen soruları cevaplayın ihtarnameyi indirin.