İçindekiler

Uzaktan çalışma, hukukumuza ilk kez 2016’da 4857 sayılı iş Kanunda yapılan değişiklikle giren uzaktan çalışma modeli, son dönemde yaşanan koronavirüs salgını ve mecburen ortaya çıkan sokağa çıkma yasakları sebebiyle bir anda yaygınlaşmıştır. Yeni bir çalışma modeli olan evden uzaktan çalışma özellikle pandemi sonrası pek çok şirket tarafından benimsenmeye başlandı.

Artan ofis maliyetleri de pek çok işverenin bu çalışma modelinde çalışmaya sevk etmiştir. Uzaktan çalışma, işçinin iş görme borcunu işyerinde değilde başka bir yerde ve çoğunlukla evde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı yerine getirdiği bir çalışma şeklidir. Ancak yapılan iş işveren tarafından yürütülen iş organizasyonu kapsamında ifade edeceği için hizmet akdi ilişkisi kesintiye uğramayacaktır.

Uzaktan çalışma sözleşmesi, kanun gereği mutlaka yazılı olarak yapılması ve kanun aradığı askeri unsurları taşıması gerekmektedir. Uzaktan çalışma için yapılacak iş sözleşmesinde, işin tanımı, yapılma şekli, uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı, süresi, yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekir.

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile bulabilir. Hali hazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi uzaktan çalışmaya geçmek amacı ile uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir. Mevcut çalışanlar için olumsuz çalışma şartlarında esaslı değişiklik olarak kabul edilebileceğinden işçinin bu değişikliği 6 iş günü içerisinde onay vermesi gerekir.

İlgili belge için tıklayınız