İşyeri Kira Sözleşmesinin Amacı Nedir?

İşyeri kira sözleşmesi, işletmelerin kiraladıkları bir mekanın özellikleri ve kurallarını içeren bir anlaşmadır. Sözleşme, işletme sahibi ve mekanın mal sahibi arasında imzalanmaktadır. Kiralayan mal sahinin haklarını ve kiracı işletmenin yükümlülüklerini tanımlayan önemli bir belgedir. Mekan, işletme sahibi tarafından bir iş yeri olarak kullanılacaktır. Restaurant, ofis, market, kuaför gibi işletmeleri örnek gösterebiliriz. İşyeri kira sözleşmesi, yapılacak işlerin türünü ve işyerinin kullanım amacını belirtir. Bu, işyerinin ne tür bir işletme için kullanılacağını belirtir ve kiracının işyerini bu amaç dışında kullanmasını önler.  İşletme sahipleri, işyeri kiralama sözleşmesi yapmak için mekanın özelliklerini ve kiralama süresini açıkça tanımlamalıdırlar. İşletme sahipleri, sözleşmeyi dikkatlice okumalı ve her maddeden emin olmalıdırlar.

İşyeri kira sözleşmesi, işyerinin kiralanacağı süre, kira bedeli, ödeme şekilleri ve koşulları, kiralanan yerin kullanım amacı, yapılacak işlerin türü, işyerinin bakımı ve onarımı gibi konuları içermektedir. Ayrıca, sözleşme kiracının işyerini kullanırken dikkat etmesi gereken kuralları ve yükümlülüklerini de belirtir.İşyeri kira sözleşmesinin maddeleri, kiralanan yerin kullanımının özelliklerini tanımlar. Bedel ile bağlantılı olarak yıllık kira artış oranının nasıl belirleneceği belirtilir.

Kira sözleşmelerinde işyerinde yapılacak olan düzenlemelere de yer verilir. Ticari olarak kullanılacak olan mekanda işletme sahibi pek çok değişiklik yapacaktır. Bu değişikliklerin sınırını kurallarla belirlenmelidir. Yapılan değişiklikler yönetim planına uygun olması sağlanmalıdır. Tahliye ederken bu tadilatların ne olacağı kararlaştırılmalıdır. Bir zarar meydana geldiğinde bunun nasıl karışlanacağı belirlenmelidir. Genellikle bunun için bir depozito bedeli alınır. Sözleşme bittiğinde depozito tam olarak iade edilir. Fakat bir zarar varsa bu bedelden kesinti yapılacaktır.

Sözleşme Noter Huzurunda Yapılmalı Mıdır?

Kira sözleşmelerinin noter huzurunda yapılması zorunlu değildir. Ancak, noter huzurunda yapılmayan kira sözleşmelerinde, anlaşmazlık durumlarında sözleşmeye dayanarak çözüm aranması mümkün olmayabilir. Bu nedenle, noter huzurunda yapılan kira sözleşmeleri, hukuki açıdan daha güvenilir sayılır.

İşyeri Kira Sözleşmesinde Hangi Maddeler Olmalıdır?

Bir işyeri kira sözleşmesi, genellikle aşağıdaki madde başlıklarını içerebilir:

  • Taraflar: Bu madde, sözleşmenin taraflarının kimliklerini ve iletişim bilgilerini belirtir.
  • Kira konusu işyerinin tanımı: Bu madde, kiralanacak işyerinin tanımını, adresini, ölçülerini ve özelliklerini belirtir.
  • Kira süresi: Bu madde, kiralama süresinin ne kadar olacağını belirtir.
  • Kira bedeli ve ödeme şekli: Bu madde, kira bedelinin ne kadar olacağını ve ne zaman ödeneceğini belirtir. Ayrıca, kira bedelinin nasıl ödeneceği (nakit, çek, havale vb.) ve kira bedelinin ne zaman ödeneceği (aylık, üç aylık vb.) gibi konulara da değinilebilir.
  • İşyerinin kullanımı: Bu madde, işyerinin ne şekilde kullanılacağını ve hangi amaçlar için kullanılacağını belirtir. Ayrıca, işyerinin ne zaman kullanılabileceği ve hangi koşullar altında kullanılabileceği gibi konulara da değinilebilir.
  • İşyerinin bakımı ve onarımı: Bu madde, işyerinin kiracı tarafından nasıl bakılacağını ve onarılacağını belirtir. Ayrıca, işyerinin bakımı ve onarımı ile ilgili masrafların kimin tarafından ödeneceği gibi konulara da değinilebilir.
  • İşyerinin teslim edilme şartları: Bu madde, işyerinin kiralama süresi sonunda nasıl teslim edileceğini belirtir. Örneğin, işyerinin temizlenmesi, eksik eşyaların tamamlanması gibi konulara değinilebilir.
  • Anlaşmazlık çözüm yöntemleri: Bu madde, işyeri kira sözleşmesi ile ilgili anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini belirtir.

İşyeri Kira Sözleşmesi Genel Fesih Sebepleri

1. Kiracının Kira Borcunu Ödemede Temerrüde Düşmesi

Kiracı eğer kira bedelini veya sözleşme gereği zamanında ödemezse, kiraya veren kendisine bir süre vererek bu süre içerisinde borcun ödenmemesi durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Bu sürenin en az 30 gün olması zorunludur. Bu sürenin sonunda kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açacağı bir tahliye davası veya icra yoluyla kiralananın tahliyesini isteyebilir. Eğer icra yolu tercih edilirse öncelikle kiracıya ödeme emri gönderilmesi, ödeme emrinin tebliğinden sonra 30 gün geçtikten sonra ödeme yapılmadı ise İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak itirazın kaldırılmasının ve/veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak tahliyeye karar verilmesinin istenmesi gerekir.

2. Kiracının Özen Borcuna Aykırı Davranması

İşyerini kiralayan kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, kiracıya en az otuz gün süre vererek, aykırılık giderilmediği takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda
bulunabilir. Kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin faydasız olacağının anlaşılması halinde kiraya veren sözleşmeyi derhal feshedebilir.

Mekanın kullanım amacına aykırı olarak kullanması da yine özen borcuna aykırılık olarak kabul edilir. Örneğin sözleşmede ofis  olarak kullanılmasına karar verilmişse cafe olarak kullanılamayacaktır.

3. Kiracının İflası

İşyeri kiracısı bir tacirdir. Bu sebeple de tüzel kişiler için iflas durumu meydana gelebilir. Kiracının iflasına karar verilmesi durumunda kiraya veren, kendisine hem birikmiş hem de işleyecek kira ödemelerinin yapılacağına dair güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre vererek başvurabilir. Gerekli güvencenin verilmemesi durumunda kiraya veren sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu şekilde fesihten sonra tahliye gerçekleşmez ise yine Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye davası açılması gerekmektedir. Eğer kiracının iflas talebi henüz kesinleşmemiş ise bu şekilde açılan tahliye davası, iflas kararı kesinleşinceye değin sonuçlandırılmaz ve mahkemece bekletici mesele yapılır.

İşyeri kira sözleşmesini hazırlamak için hemen tıklayın