İçindekiler

Gizlilik sözleşmeleri genellikle web sitelerindeki tek taraflı gizlilik bildirimi ile karıştırılmaktadır. Bu yazımızın konusu iki taraflı gizlilik sözleşmeleridir. Gizlilik sözleşmeleri, taraflar arasında fikri mülkiyet hakları, kişisel bilgileri, müşteri sırlarının korunması için imzalanmaktadır. Elde edilen bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını önlemek istenmektedir. Gizlilik sözleşmesi, bilgilerin güvenliğini korumak için önemlidir. Tarafların dikkatini bu bilgilerin önemine çekecektir.

Gizlilik sözleşmesinde açık olarak belirtilmesi gereken temel konu; bilgilerin doğru şekilde korunması ve yönetilmesi ve gizliliğin sağlanmasıdır. İmzalanan gizlilik sözleşmesi taraflarca taahhüt edilen bilgi gizliliğini sağlamak için özellikle kapsamlı olmalıdır. Hakların korunması, sorumlulukların ve kapsam alanlarının tanımlanması, geçerlilik süresi ve bilginin kullanım şekilleri gibi hususları da içermelidir. Tanımlanan sorumlulukların yerine getirilmesini ve belirli koşullar altında geçerliliğinin devam etmesini garanti eder. Gizlilik sözleşmesinin geçerliliği, bu koşullar altında belirlenmiş olduğu özel durumlara göre değişebilir. Ayrıca, taraflar arasında gizlilik sözleşmesinin geçerliliğinin fiili olarak devam etmesini temin etmek amacıyla taraflar gizlilik sözleşmesinin her yıl yeniden onaylanmasını sağlamalıdır.

Gizlilik Sözleşmesi Nedir ?

 

Kişisel bilgi gizliliğinin ve özel bilgilerin korunması için giderek daha da önem kazanmaktadır. Çünkü artan kişisel veri akışı ve bu kişisel verinin dijital olarak işlenebilmesi, işletmeler, kuruluşlar ve kişiler için, yasal olarak bağlayıcı olmasını gerektiren kamu düzeni gizlilik sözleşmelerinin kullanımını zorunlu hale getirmiştir.

Gizlilik sözleşmesi taraflar tarafından, gizli tutulması gereken bilgilerin, üçüncü taraflar tarafından elde edilmesinin önlenmesi için, taraflar arasındaki sözde bir anlaşma olarak görülür. Büyük ölçüde, karşılıklı hakların ve sorumlulukların taraf tarafına taahhüt edilmesi ile ilgili bir yasalara göre vaadleri temsil eder.

Gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunlu değildir. Fakat ticari ilişkiye başlamadan önce imzalanan bu sözleşme taraflara ciddiyet verecektir. Bilgi paylaşımı ile başlayan bir ticari sürecin ilk resmi adımı olacaktır. Nitekim maddi bir içeriği olmasa da tarafların imza attığı metnin bir duygusal baskısı olacaktır. Ayrıca bilgileri alıp haksız kullanımı halide elbette gizlilik sözleşmesi önemli olacaktır.

Legalmatic’te soruları cevaplayıp hızla sahip olabileceğiniz gizlilik sözleşmesi için tıklayın.