İhtarname genellikle bir uyuşmazlığın resmiyete dökülmesinden önce çözüm için kullandıkları metinlerdir. Diğer bir ifade ile bir tür gayriresmi uyarı mektubudur. Uyuşmazlıkların adli mercilere aktarılmadan önce bazen zorunludur bazen de strateji gereğidir. Ancak sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda genelde tercih edilmektedir.

İhtarname Neden Gönderilir?

 • İşçi, işverenden fazla mesai alacağı, hafta tatili, ücret alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını talep eder.
 • İşçi, emeklilik, evlilik, askerlik gibi nedenlerle iş ilişkisini sonlandırırken sebebini ve taleplerini bildirmek için kullanılabilecektir.
 • Haksız yere iş sözleşmesi feshedilen işçi, işe iade için gönderebilecektir.
 • Borçlu ihtarname ile temerrüte düşürebilebilecektir. İhtarnamenin karşı tarafın eline geçmesiyle faiz işlemeye başlar. Ek süre verilmişse süre o tarihten başlayacaktır.
 • Ev sahibi, kiracının kira bedelini ödemediği durumlarda ihtarname göndererek 30 gün içinde kira bedelinin ödenmesi için süre tanır.

 

İhtarnamede Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

 • İhtarnamelerde ispat önemlidir. Bu sebeple iadeli taahhütlü mektupla, Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ve noter aracılığı ile gönderilmektedir. İadeli taahhütlü mektupta metin içeriğinin ispatı problemlidir. Bu sebeple göndericinin düşük riskli olduğu uyarı mektupları için uyundur. KEP içinde problem çoğu zaman geç görülmektedir. Noter ise masraflıdır fakat tebligatı daha kolaydır ve içerik ispatı da mevcuttur.
 • İhtarnamede; talep eden kişinin ismi, soyismi, açık adresleri, özet konu girişte bulunmaktadır. İhtarname gövdesinde olay hakkında bilgi, dayanak belgeler ve sonuç kısmında net bir talep yer almalıdır. Sonuç kısmında notere hitap, talepte bulunan kişinin imzası, noter imzası, mühür ve tarih bilgileri yer almalıdır.
 • Tebliğ şerhi tebligat sonrasında noter tarafından sizdeki kopyanın arkasına eklenen bilgidir.
 • Tebliğ edilmeyen ihtarnamelerin bir hükmü olmayacaktır. Sadece ihtarname şartına bağlanmış bir sözleşmede bildirimsiz adres değişikliği varsa sonuç verebilecektir.,

İhtarname Nasıl Gönderilir?

 • Size en yakın herhangi bir noter ile gönderebilirsiniz. KEP uygulaması için şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
 • Noter ile gönderiliyorsa taraf sayısından bir fazla çıktı almalısınız. Birer nüshası muhataplara gönderilecektir, bir nüshası da noterde kalacaktır. Son nüshada size verilecektir.
 • Şirketi temsilen ihtarname gönderecekseniz imza sirkülerini de yanınızda bulundurmalısınız. Kimlik kontrolü de yapılacaktır.
 • PTT gönderi barkod kodu verilmesini isteyebilirsiniz. Böylece tebligat durumunu kontrol edebilirsiniz. Tebligat sonrası notere elinizdeki nüsha ile gelip üzerine tebliğ şerhi yazdırabilirsiniz.

Konut ve gayrimenkul konularında ihtiyacınız olsan ihtarnameleri hemen oluşturmak için tıklayın.