İçindekiler

Kira sözleşmesi örneği ilk kendimize ait bir yeri kiraladığımızda tanıştığımız belgelerdendir. İlk öğrenci evi, evlilik sonrası ilk yuvanız için bir yer kiraladığınızda belge ile tanışırız. Ev sahipleri için ise genellikle çoktan kira sözleşmesi ile tanışmış olurlar. Fakat değilen kanunlar elinizde metinden sizi şüpheye düşürür. Eskiden kırtasiyelerde matbu kira sözleşmeleri olurdu (kira kontratı başlığı olan sağlı sollu kenar süsleri de vardı). Matbu her evrak artık bir sorun çünkü sürekli bir güncellemenin içerisindeyiz. Ücretlerin değiştiği kadar buna tepki olarak kurallar da değişmektedir. Bu sebeple de internette bulduğunuz, kırtasiyeden aldığınız ne zaman hazırlandığı belli olmayan kira sözleşmesi örneği bir sorundur.

Kiraya veren, kira sözleşme ile bir gayrimenkulü kullanma yetkisini kiracıya vermektir. Kiracı da bunun karşılığında bedel ödemeyi taahhüt eder. İşte bu sözleşmeye, gündelik hayatta kira kontratı veya kira sözleşmesi adı verilmektedir. Bu sözleşme belirli bir süre öngörülerek yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da yapılabilecektir.

Kira sözleşmesi örneği içeriğinde yer alan maddeler aslında genel olarak kanunların tekrar edilmesidir. Özel hükümler de yer almalıdır. Fakat kanunun emredici maddelerine de aykırı kurallar belirlenemez. Temel anlaşma bir tarafın gayrimenkulü tahsis etmesi, diğer tarafın da bedel ödemesidir. Yan hükümler ise gayrimenkulün bakımı, ortak giderler, bakım masrafları, komşuluk hukuku gibi konulardır.

kira sözleşmesi

Kira Sözleşmesi Örneğinde Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler

 • Kiralanan yerin açık adresi, tarafların isimleri, kimlik numaraları yer almalıdır. Tapudaki kayıtlarla aynı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kira bedelinin yıllık veya aylık ödeneceği belirlenmelidir.
 • Yıllık kira bedeli zam oranı sözleşmede belirlenmelidir. Fakat kira artış oranı TÜFE’yi geçmemelidir.
 • Eğer ev eşyalı olarak kiralanacaksa; demirbaşların sözleşmede belirtilmelidir.
 • Eşyasız da olsa kombi, klima ve benzeri mal sahibine ait olan taşınır eşyaların listelenmesi önemlidir.
 • Bu eşyalar şayet bakım gerektiriyorsa buna kimin katlanacağı belirlenmelidir.
 • Depozitoya ilişkin bilgilerin ortaya konulmasında yarar vardır. Çünkü enflasyon nedeniyle bedel erozyona uğrayacaktır. Örneğin son kira bedeli kadar gibi bir ifade bu sorunu çözecektir.
 • Otopark kullanım şartları gibi günlük kurallar da eklenebilir.
 • Büyük bir site ise sitenin genel kurallarını sözleşmeye eklemek doğru olacaktır.
 • Sözleşmede tarafların ıslak imzası bulunmalıdır. Abonelik işlemlerinde gerekli olacaktır. Kiracının kendisinin imza atıp abonelik açtırması iyi niyetli de olsa suç teşkil edecektir.
 • Kiracı kendi zevkine göre tadilat yaptırmak isteyebilir. Yapılabilecek tadilat ve değişikliklerin sınırlarını bir sözleşme maddesi ile çizmek, ileriki dönemlerde taraflar arasında oluşabilecek sorunların önüne geçebilecektir. Örneğin tadilat sonucu değişiklikler ne olacak? Tadilat ile yapılan işler güzelse mal sahibi ödeme yapacak mı? Söküp gidilirse geriye nasıl bir ortam kalacak? Gibi benzeri sorular cevaplanmalıdır.
 • Kiracı olarak birden fazla kişi ile kalacaksanız, yani alt kira anlaşması yapacaksanız bu yetkiyi almalısınız. Mal sahibi olarak da bunu istemiyorsanız alt kiracılık yapılamayacağını yazmalısınız.

Bir Sonunda Kira Sözleşmesi Dolar Mı?

Kira sözleşmeleri genellikle yıllık olarak yapılmaktadır. Fakat ilgili süre olduğunda kira sözleşmesi kendiliğinden son bulmamaktadır. Sözleşmenin son bulması için kiracının fesih bildiriminde bulunması gerekir. Veya kanunda mal sahibine kira sözleşmesini fesih edilebileceği hallerden birisinin olması gerekir. Haklı bir sebep olmaksızın fesih bildiriminde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme imkanı ancak kiracıya aittir.

Mal sahibi; ihtiyaç sebebiyle, yeniden inşa ve imar sebebiyle, yeni malikin ihtiyacı sebebiyle kira sözleşmesini sonlandırabilir. Fakat bu durumda kiracıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır. Tahliye gerçekleşmezse sulh hukuk mahkemesinden talepte bulunulacaktır. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle de kira sözleşmesi sonlanabilir. Yazılı tahliye taahhüdü, kira bedelinin ödenmemesi, iki haklı ihtar sebepleri örnek gösterilebilir.

Bedelsiz Kiralama Sözleşmesi Olur Mu?

Ücret, kiralama sözleşmesinin esaslı unsurlarındandır. Bir taraf malını kiralarken diğer taraf bu mal için bir ödeme yapmalıdır. Ücret şartının yokluğu metnin sözleşme vasfına zarar verecektir. Özellikle de vergisel açısından da dikkat çekecektir. Bu sebeple de Gelir Vergisi Kanun’da düzenleme yapılmıştır. İlgili düzenlemeye göre; söz konusu kiralama şekli yalnızca çocuk, torun, anne, baba, nine, dede ve kardeşlere karşı işletilebilecektir.