İçindekiler

İkale sözleşmesi, 4857 sayılı Iş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiştir. İşçi veya işveren den herhangi birinin teklifi ve diğer tarafın kabulü üzerine işçi ve işlerinin karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sona erdirilmesine imkan tanıyan sözleşme olarak nitelendirebiliriz.

İkale sözleşmesinin imzalanması ile işveren bazı şartların mevcudiyeti halinde işçinin tüm haklarının yanında ayrıca belli bir miktar ek ödeme yapmakta ve işçi de bunun karşılığında sözleşmesinin feshiyle gündeme gelebilecek iade davası açma hakkından feragat etmektedir.

Yargıtay uygulaması gereği ikale sözleşmesinin geçerli kabul edilmesi için işçinin işçilik alacaklarının yanında makul yarar ödemesi yapılması gerekmektedir. Makul olarak sözleşmesinin ihale sözleşmesinde sona erdirilmesi halinde işçi ve işlere menfaatlerinin dengelenme adına işveren tarafından işçiye ödenen ücret olarak nitelendirilebilecektir.

Güncel Yargıtay uygulaması gereği, ikale sözleşmesinin geçerli kabul edilmesi için işçi alacaklarına ek olarak en az 4 aylık ücreti tutarında makul yarar ödemesi yapılması gerekmektedir. Ancak sözleşmenin yapılması konusundaki teklifi işçiden gelmişse işçinin kıdem, ihbar ve ücret alacağı fazla mesai ve yıllık izin alacağı ödenmelidir. Aksi halde ikale sözleşmesinin geçerli bir şekilde kurulmadığına hükmedilir ve işçi güvencesinden doğan haklarını kullanabilir. Bu durumda işçiye  makul yarar ödemesi yapılmasına gerek bulunmayacaktır.

İlgili belge için tıklayınız