İçindekiler

Gizlilik politikası genellikle aydınlatma metni yerine sunulmaktadır. Aydınlatma bildirimi, (yabancı sitelerde karşılığı: “privacy notice”) web sitelerinin ilgili kişilerin kişisel verileri ile ilgili yaptıkları işleme faaliyetleri ile ilgili yaptıkları bildirimdir. Bu içerik web sitesinin sahibi işletmenin kurallarından farklıdır. Daha çok web sitesini ziyaret eden ziyaretçiler ve üyelerle ilgili bir bildirimdir. Aydınlatma bildirimi, Türk Hukuku bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan aydınlatma yükümlülüğünün karşılığıdır. Bu bildirim ile ziyaretçiler web sitesinin kişisel verilerinin nasıl işlendiğini öğrenirler. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun aydınlatma metni ile gizlilik politikasının fonksiyonlarına değindiği kamuoyu duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma yükümlülüğünün şekli ve içeriği mevzuatla ortaya konmuştur. Kurum’un yayımladığı rehberlerde de örnekleri vardır. Gizlilik politikası, aydınlatma metnine göre daha geneldir. Web sitesinin ziyaretçileri ile ilgili dikkat ettiği ilke ve kurallara işaret etmektedir. Bulunmasında bir sakınca yoktur fakat içeriği itibariyle aydınlatma metnini karşılamamaktadır.

Kişisel veri işleme amacı, işleme faaliyeti ile sınırlı, belirli, açık ve meşru olması gerekmektedir. Gelecekte gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmaması gerektiği Kurum tarafından açıkça belirtilmiştir. Gizlilik politikalarında çoğunlukla genel ifadeler yer almaktadır.

Gizlilik politikalarında, Kanun’da sayılan hukuki sebeplere, toplama amaçlarına genellikle yer verilmemektedir. Bu sebeple de Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiği anlaşılamamaktadır.

Legalmatic’teki web sitesi aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız