Kira kontratı örneği ile kira sözleşmesi örneği aynı anlamdadır. Yabancı dilin de etkisi ile günlük dilimize kontrat ifadesi kullanılmaktadır. Hatta “kira” demeseniz de “kontrat” dediğinizde kira ile ilgili bir sözleşmeden bahsettiğiniz anlaşılacaktır.

Kırtasiyeden Kontrat Alınır Mı?

Her sözleşmede olduğu gibi kira kontratları da bir sorun çıktığında çıkarıp baktığımız metinlerdendir. Hatta çoğu mal sahibi veya kiracı tahliye ihtimali çıktığında bu sözleşmeleri bulamazlar. “Kırtasiyeden aldık bir metin imzaladık ama kim bilir nerede?” deriz. Oysaki bu kontratlar ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemlerde kesinlikle en iyi şekilde saklamanız gereken metinlerdendir.

Borçlar Kanunu 299. maddesinde kira kontratı şöyle tanımlanmaktadır: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir eşyanın kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Görüldüğü gibi ilişki çok sadedir. Bir eşyanın kullanımı bedel karşılığı bırakılmaktadır. Kullanım hakkı ve bedel temel iki unsurdur.

Kira kontratı örneği, geçerlilik anlamında şekle bağlı bir sözleşme türü değildir. Dolayısıyla ev sahibi ile kiracının birbiriyle uygun irade beyanları ile kira sözleşmesi kurulmuş olacaktır. Tarafların kira sözleşmesini noter onaylı olarak yapması, kira sözleşmesinin geçerliliği üzerinde bir etki yaratmamaktadır.

kira kontrati örneği

Kira Kontratı Yoksa Ne Olur?

Kira Sözleşmesinin kurulması için tarafların birbirine uygun irade beyanları yeterlidir. Sözleşmenin geçerliliği için herhangi bir şekil şartına ( yazılı olması, sözlü olması, noter onaylı olması) gerek yoktur. Kira sözleşmesinin adi yazılı veya noter tasdikli olarak yapılması ispat kolaylığı açısından önemlidir. Fakat kira sözleşmesi ortada yoksa o zaman daha çok kiracının lehine olacak şekilde süreç işleyecektir. Çünkü emredici kurallar haricinde dilediğimiz şekilde kurallar belirleyebilirsiniz. Ortada bir sözleşme yoksa o zaman genel kurallar devreye girecektir. Örneğin yıllık kira artış oranı, maksimum Tüketici Fiyat Endeksi’nin 12 (on iki) aylık ortalaması doğrultusunda yapılabilecektir. Bunun haricinde kira sözleşmesi, kiraya verenin ve kiracının karşılıklı anlaşması doğrultusunda doldurulabilir.

Kiracı, kira kontratı olmasa da Kanunun kendisine tanıdığı tüm haklardan yararlanabilmektedir. Örneğin mal sahibi kiracıyı hukuka aykırı olarak tahliye edemez. Bununla birlikte kiracı da, kira sözleşmesinde kararlaştırılan hükümlere uygun hareket etmelidir. İlgili kiralananı kurallara uygun kullanmalı, komşularına karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Kira kontratı; taraflara ait bilgiler, eşya ve demirbaşlar ile özel ve genel koşulların belirtildiği alanlar olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu bölümleri eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurmalısınız. Sözleşme kâğıdının üzerinde hangi bölümde hangi bilgiye yer vermeniz gerektiği açık bir şekilde belirtilir ama siz bu konuda bir hata yapmak istemiyorsanız kira sözleşmesi dolu örneklerini internet üzerinden inceleyebilir ya da gayrimenkul danışmanınızdan bu konuda yardım alabilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza göre gayrimenkul konusunda uzmanlar tarafından hazırlanan Legalmatic akıllı metinlerini de kullanabilirsiniz. Size sorulan sorulara verdiğiniz cevaplarla adım adım ortaya çıkan akıllı sözleşmeler tam size göredir. Çünkü internette bulduğunuz metinlerdeki eskimiş tarihli olma durumu ile Legalmatic’te karşılaşmazsınız.