Başarılı bir iş yürütmek için işbirliği kritik bir faktördür. Ortak hedeflere ulaşmak için diğerleriyle işbirliği yapmak, daha büyük verimlilik, yaratıcılık ve yenilikçilik getirebilir. Ancak, tüm tarafların işbirliğinden faydalanmasını sağlamak için işbirliğini dikkatlice planlamak ve yönetmek esastır. İşte burada işbirliği anlaşması devreye girer.

İşbirliği Anlaşması Nedir?

İşbirliği anlaşması, ticari bir projede birlikte çalışmak isteyen taraflar için önemli bir belgedir. Bu yasal olarak bağlayıcı anlaşma, işbirliğinin spesifik detaylarını, her iki tarafın da sorumluluklarını ve yükümlülüklerini, kar ve tazminat yapısının ayrıntılarını belirtir. En önemlisi, anlaşmanın her iki tarafından da tutulmaması durumunda çözüm yollarını sunar. İki taraf arasında başarılı ve adil bir ortaklık sağlamak için önemli bir araçtır.

İşbirliği Anlaşması Neleri İçermelidir?

Her iki işbirliği anlaşması benzersizdir, çünkü şirketinizin ve iş ortağınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Ancak başarılı bir ortaklık sağlamak için işbirliği anlaşması genellikle şu anahtar alanları kapsamalıdır:

 1. İşbirliği Türü Tüm tarafların yükümlülüklerini belirten net bir işbirliği anlaşması gereklidir. Anlaşmadaki spesifik detaylar, karışıklığı ve yeniden müzakere veya hukuki işlem ihtiyacını en aza indirir. Kapsam ve stratejideki değişiklikler için bir madde eklemek, işbirliğinin değişikliklere uyarlanmasını sağlar.
 2. Roller ve Sorumluluklar İşbirliği anlaşmalarında, projenin sorunsuz ilerlemesi ve planlanan amaca uygun hareket etmesi için her iki tarafın da rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak esastır.
 3. Karın Bölüşümü Başarılı bir işbirliği için, projenin bütçesini, ödeme yükümlülüklerini ve ek fon sağlama veya kâr dağıtma ile ilgili maddeleri yazılı olarak belgelendirmek şiddetle tavsiye edilir.
 4. Gizlilik Projede yer alan taraflar arasında özel veya gizli bilgilerin paylaşılması yaygındır. Bu bilgiler genellikle bir işin başarısı ve performansı için kritiktir.
 5. Fikri Mülkiyet Hakları Çok taraflı işbirliklerinde fikri mülkiyetin mülkiyeti karmaşık olabilir. Bu nedenle, projede oluşturulan mülkiyetin sahipliğini ve transferini belgelendirmek kritiktir.
 6. Talep Yasağı Tarafların işbirliğinin sona ermesinin ardından belirli bir süre için birbirlerinin çalışanlarını, müşterilerini veya iş ortaklarını talep etmelerini yasaklayan bir sözleşme maddesi.
 7. Sorumluluk Diğer taraflarla işbirliği, çeşitli riskleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle, bu riskleri belirtip olası zararlar için sorumluluğu belirleyen bir işbirliği anlaşması yapmak önemlidir.
 8. Anlaşmazlıkların Çözümü Bir işbirliği anlaşması yapılırken, herhangi bir anlaşmazlığın çözülmesi için net bir anlaşmazlık çözüm prosedürü belirlemek önemlidir.
 9. Fesih Hakkında Hüküm Fesih maddesi, işbirliği anlaşmasının kritik bir öğesidir, çünkü anlaşmanın feshedilmesine yol açabilecek durumlar ve fesih sonrası tarafların ilgili hak ve yükümlülükleri konusunda net bir anlayış sağlar.

İşbirliği Anlaşmaları Neden Önemlidir?

Joint Venture Ne Demek?

Kanunen bir işbirliği anlaşması gerekliliği olmamasına rağmen, bu anlaşma genellikle işbirliği içinde olan taraflar arasında özel sektör kontratları için kullanılır. Hukuki bir işbirliği anlaşması taslağı oluşturma kararı, yeni girişimdeki risk ve kaynak seviyesine bağlıdır. Ancak, resmi bir belge oluşturmak, bir ihlal veya anlaşmazlık durumunda hukuki süreçlerde değerli bir yardımcı olabilir. İşbirliği anlaşması, karşılıklı olarak kabul edilen şartları açıkça belirtir, böylece hukuki yardım almak daha kolay hale gelir.

Ayrıca, bir işbirliği anlaşması, kontratta yer alan diğer taraflarla ya da iç paydaşlarla olan ilişkileri netleştirebilir. Bu, her bir tarafın yükümlülüklerinin karşılıklı anlaşıldığını ve tüm tarafların aynı sayfada olduğunu garanti eder ve problemler durumunda başvurabilecekleri bir iletişim kişisi olduklarını sağlar.

Etkili Bir İşbirliği Anlaşması Nasıl Oluşturulur?

Her işbirliği anlaşması özgün olmasına rağmen, taslak hazırlanırken göz ardı edilmemesi gereken bazı kritik noktalar vardır.

 • Giriş: Bir işbirliği anlaşması taslağı oluştururken, tarafların kim olduğu, işbirliğinin amacı ve hedefleri hakkında kısa bir özet sağlamak önemlidir. Bu bölüm, anlaşmanın etkin tarihi, dahil olan tüm tarafların isimleri ve ilgili iş adresleri gibi temel detayları da içermelidir.
 • Anlaşmanın Kapsamı: Bu bölüm, işbirliğinin kapsamını ve süresini, her bir tarafın özel aktivitelerini ve sorumluluklarını tanımlamalıdır. Her bir tarafın sorumlu olduğu görevlerin ve teslimatların doğru bir şekilde açıklanması kritik öneme sahiptir.
 • Roller ve Sorumluluklar: İşbirliği anlaşmasında açık rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi başarılı bir işbirliği için kritiktir. Bu, her bir tarafın sorumlu olduğu görevleri, aktiviteleri ve sonuçları detaylı bir şekilde tanımlamayı ve ilgili süreleri ve uyulmaması durumundaki olası sonuçları belirtmeyi içerir.
 • Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Hakları: İşbirliği anlaşması, gizlilik ve fikri mülkiyet hakları olmak üzere iki kritik konuyu ele almalıdır. Gizli bilgileri korumak için anlaşma, tarafların yükümlülüklerini ve alması gereken aksiyonları belirtmelidir. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarının sahipliğini ve kullanım iznini, patentler, ticari markalar, telif hakları ve ticari sırlar da dahil olmak üzere ele almalıdır.
 • Ödeme Şartları: İşbirliğinde yer alan tüm taraflar için tatmin edici bir ödeme planını garanti etmek için, anlaşmanın ödeme şartları bölümü ödemeyle ilgili konularda özel detayları içermelidir.
 • Anlaşmazlıkların Çözümü: İşbirliğinin her aşamasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir, bu nedenle işbirliği anlaşmasına anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğine dair bir paragraf eklemek gerekmektedir.
 • Fesih ve Yenileme: İşbirliğinin ne kadar süreceğini ve olası fesih ya da yenileme prosedürlerini açıkça anlamak için, işbirliği anlaşmasında feshin nasıl gerçekleştirileceğini belirten bir madde bulunmalıdır.

İşbirliği Sözleşmesine İhtiyacınız Mı Var?

İşbirliği anlaşması, ortak hedeflere ulaşmayı amaçlayan taraflar için birçok kritik unsuru içermektedir. Bilgi, kaynaklar ve fikri mülkiyet bu unsurların örneklerindendir. Tarafların anlaşmanın detaylarını belirlemek için yeterli zaman, çaba ve odak sunmaları gerekmektedir. Bir işbirliği anlaşması özel sektör anlaşması olmasına rağmen, yasalarla zorunlu kılınmamıştır. Ancak, her bir tarafın neyle karşı karşıya olduğunu, işbirliğinin getireceği fayda ve riskleri ve herhangi bir anlaşmazlığın nasıl çözüleceğini baştan bilmesi önem arz etmektedir.

Sizler için hazıladığımız işbirliği sözleşmemizi kullanmak için tıklayın