Ticari Elektronik İçerik Tanımı ve Onay Gerekliliği

Türkiye’de e-ticaretin düzenlenmesi için yapılan yasal düzenlemeler kapsamında ticari elektronik içerik tanımı belirlenmiş ve gönderme şartı için onay alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelikle detaylar da açıklığa kavuşturulmuştur.

Şirketlerin Yükümlülükleri: Ticari Elektronik İletiler ve Onay Alma

E-posta, SMS veya telefon görüşmesi yoluyla müşterilerine ileti gönderen ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan şirketlerin belirli yükümlülüklere uymaları gerekmektedir. Hizmet sağlayıcılar, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmelerini duyurmak veya kutlama ve temenni gibi içeriklerle bilinirliklerini artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik iletiler göndermeden önce önceden onay almak zorundadır.

İstisnalar: Hangi Durumlar Onay Gerektirmez?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, aşağıda sayılan durumlar yönetmelik kapsamı dışındadır ve onay gerektirmez:

  • Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak veya işletmelerini duyurmak amacıyla gönderdikleri ticari elektronik iletiler,
  • Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve velilere gönderdikleri iletiler,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, üyelerine gönderdikleri iletiler,
  • Radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşların kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yayınladıkları bilgilendirme iletileri,
  • Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletiler.

fintek

Onay Gerektirmeyen Durumlar:

Yukarıda belirtilen istisnalara ek olarak, ticari elektronik iletiler için aşağıdaki durumlar da onay gerektirmez:

  • Mevcut müşterilere gönderilen elektronik iletiler: Şirketler, mevcut müşterilerine hizmetlerini veya ürünlerini ilgilendiren ticari elektronik iletiler gönderebilirler. Ancak, müşterilerin ileti almayı reddetme veya abonelikten çıkma seçeneği sunulmalıdır.
  • Sözleşme gereği iletişim: İki taraf arasında varılan bir sözleşme kapsamında iletişim gerekliliği olduğunda, ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Örneğin, bir iş anlaşması veya satış sözleşmesi gereği iletişim sağlanabilir.
  • Hesap bilgisi ve işlem bildirimleri: Şirketler, müşterilerinin hesap bilgilerini veya gerçekleşen işlemleri hakkında bildirimler göndermek için onay almadan ticari elektronik iletiler kullanabilirler.
  • Yasal zorunluluklar: Kanun veya düzenlemeler gereği, şirketlerin müşterilere ticari elektronik iletiler göndermesi zorunlu olabilir. Örneğin, vergi bildirimleri veya yasal bildirimler gibi durumlarda onay aranmayabilir.

Ceza ve Yaptırımlar

E-ticaret Kanunu’nda ticari elektronik iletilere ilişkin yükümlülüklere uymayan şirketlere cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu yaptırımlar arasında idari para cezaları, işletmenin faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması gibi önlemler yer alabilir. Bu nedenle, şirketler ticari elektronik iletiler gönderirken yasal düzenlemelere uymaları büyük önem taşımaktadır.

Sonuç

Türkiye’de e-ticaretin düzenlenmesi için ticari elektronik iletiler hakkında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Şirketlerin müşterilere ticari elektronik ileti göndermeden önce onay alması gerekmekte ve belirli istisnalar dışında bu zorunluluk geçerlidir. Yasal düzenlemelere uymayan şirketler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, şirketlerin ticari elektronik iletiler konusunda yasal düzenlemelere dikkat etmeleri ve müşteri onaylarını sağlamaları önemlidir.a