İçindekiler

Eğitim taahhütnamesi, işçiye verilen ve bedeli işveren tarafından karşılanan eğitim programları ve sertifikaların karşılığında işçinin belirli bir süre şirketle çalışma talebinde bulunması ve taahhütnamede belirlenen süreden daha kısa çalışması halinde eğitim programının ücretinin işçiden tahsilini düzenleyen bir taahhütnamedir. İşçiye verilen eğitimin karşılığında işverence yapılan masraflar o işçiye özgü olmalı ve yazılı delille ispatlanmalıdır.

Türk İş Hukuku öğretisinde eğitim karşılığı cezai şart düzenlemeleri meşru olduğunu ancak işveren katkısıyla işçinin ciddi bir mesleki vasıf kazanmış olması halinde kabul edilebileceği, mevcut bilgi ve ehliyetin tazelenmesini sağlamak ya da hizmet akdi ile kararlaştırılan asli edimin yerine getirilmesini mümkün kılmak veya yeni bir ürünün yada yeni bir teçhizatın tanınmasını, gerçekleştirmek gibi sadece işverenin menfaatlerini karşılamak amacıyla yapılması halinde eğitim giderlerinin iadesi talebine imkan tanınmaması gerekeceği ifade edilmektedir. Bu nedenle bu ilkelere uygun olarak yapılmayan eğitim taahhütnamelerinin geçersizliği gündeme gelir.

Örnek eğitim taahhütnamesi için tıklayınız.