Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nedir?

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, temel amacı eşler arasında anlaşmaya varılmış olan boşanma koşullarının yargıya sunulmasıdır. Boşanmanın her iki tarafın da haklarının korunması ve çocuğun haklarının korunması noktasında katılımını gerektirir. Bu dava dilekçesinde, eşlerin anlaştığı boşanma koşullarının belirtilmesi ve boşanma sonrası çocukların bakımının nasıl sağlanacağının detaylarının içermesi gerekmektedir. Ayrıca, boşanmadan önce eşler arasındaki tüm varlıklarının ve borçların bölüşümünün nasıl olacağının da belirtilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin, boşanma hakkında belirtilen tüm koşulların bir listesi olarak sunulması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası, eşler arasındaki ilişki çözümünün, hukuksal süreçlerin yardımıyla, tarafların kendi aralarındaki anlaşmaya dayalı olarak yapılan bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerce oluşturulan bir anlaşmanın onaylanmasına dayanır. Anlaşmanın içeriği arasında, çocuk bakımı, ev paylaşımı, nafaka gibi konularda anlaşmaya varılır. Anlaşmalı boşanma davası, hukuken kesinleşene kadar, eşlerin aralarındaki anlaşmaya uygun olarak boşanmış sayılmaz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftler arasındaki boşanma sürecinde anlaşmaya varılan hükümlerin yazılı olarak ifadesidir. Protokol, boşanma süreci hakkında çiftler arasındaki anlaşmaları içerir. Protokol, boşanma sürecinin ve sonrasında alınacak önlemlerin ayrıntılı bir şekilde belirtilmesini içerir. Boşanma protokolü, çiftlerin boşanma sürecinin nasıl yürütüleceği, çocuklar ve eşler arasında paylaşılan mal varlığı ve ödemeler hakkındaki anlaşmaların yazılı olarak ifadesini içerir.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği için tıklayınız.

boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, iki tarafın anlaştığı ve karşılıklı olarak imzaladığı bir boşanma davasıdır. Bir anlaşmalı boşanma davası açmak için, ilk olarak, çiftin boşanma anlaşmasını hazırlaması gerekir. Boşanma anlaşması, çiftin boşanma için karşılıklı olarak kabul ettikleri bütün koşulları içerir. Boşanma anlaşması, çiftin çocuk bakımı, boşanma tarihini ve boşanma mal varlığının nasıl paylaşılacağını gibi çeşitli konularda anlaştıkları bütün detayları içermelidir.

Boşanma anlaşması hazırlandıktan sonra, çiftin bir boşanma davasını açmak için mahkemeye başvurmaları gerekir. Boşanma davasının açılması için, çiftin her iki tarafının da boşanma davasının açılması için gerekli belgelere sahip olmaları gerekir. Bu belgeler arasında, çiftin evlilik cüzdanı, boşanma anlaşması ve çocuklar hakkında belgeler yer alır. Çiftin her iki tarafı da, tüm bu belgeleri mahkemeye sunmalıdır.

Mahkeme, boşanma davasının açıldıktan sonra, çiftin boşanma anlaşmasının uygunluğunu değerlendirmek için bir duruşma düzenler. Duruşmada, çiftin her iki tarafı da boşanma anlaşmasına ilişkin görüşlerini ve şikayetlerini dile getirebilir. Mahkeme, boşanma anlaşması uygunsa, boşanma kararını verir. Boşanma kararı verildikten sonra, çiftin boşanma anlaşmalarının yerine getirilmesi için her iki tarafın da görevleri vardır.

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğinin bir yılı doldurmuş olan eşlerden birinin mahkemeye başvurması veya iki eşin birlikte anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile mahkemeye başvurması sonucu açılan bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü ile eşlerin belirlediği mali konular ve çocukların velayeti ile ilgili şartlar da kanuna uygun olmalıdır. Aile Mahkemeleri anlaşmalı boşanma davalarını yönetir, ancak eşlerin ikamet ettiği bölgede Aile Mahkemesi bulunmadığı takdirde Asliye Hukuk Mahkemesi de görev yapabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların özgür iradeleriyle belirledikleri boşanma şartlarını içeren bir belgedir ve boşanma davasının başlatılması için bir gerekliliktir.