Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasının kiracıya bırakıldığı, kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Evin tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için, evin fiilen boşaltılması yeterli değildir. Evin anahtarının, ev sahibine teslim edilmesi gerekir. Anahtar teslim edilmedikçe evin, kiracının kullanımında olduğunun kabulü gerekir. Kiracı kiralanan evi kullandığı süre boyunca kira parasından sorumludur.

Tahliyede Anahtar Tesliminin Önemi Nedir?

Anahtarın ev sahibine teslimi, sözleşmenin feshine yönelik bir hukuki sonuç doğurur. Çoğu zaman iyi niyetle hareket edilse de sorun çıktığında ispat oldukça önemlidir. Yazılı delil ile ispat için bedel sınırına bakmak gerekir.  Yıllık kira bedeli, senetle ispat sınırının üzerindeyse kiracı tarafından ancak yazılı delille ispatlanabilir. Genellikle bu yıllık rakam yüksek çıkacağı için yazılı delil ile ispat gerekecektir.

Evin tahliye edildiğini ispat yükü kiracıya aittir. Kiracı yasal delillerle evi belirli bir tarihte tahliye ettiğini ispat etmelidir.Şayet tarih yazılı delil ile ispat edilemezse o dönemin de kirasının ödenmesi gerekecektir. Tartışma çıktığı ve tahliyenin kesinleştiği zamana kadar olan kiranın ödenmesi gerekecektir.

Tutanakta Ne Yazılmalı?

Bu sorunların yaşanmaması için tahliyenin bir tutanağa bağlanması yerinde olacaktır. Bu tutanakta kiralanan evin adresi ve benzeri bilgiler yer almalıdır. Anahtarın fiilen teslim edildiği mutlaka yazılmalıdır. Evdeki kombi, klima vb. hasarsız teslim edildiği tespit edilmelidir. Depozito, kira alacağı gibi bedel ilişkisi konusunda da karşılıklı ibraz edilmelidir.

Diğer yandan genel bir kira tahliyesi için protokol örneğimiz için tıklayabilirsiniz.