Geçici Görevlendirme Sözleşmesi Tanımı ve Amacı

Geçici görevlendirme sözleşmesi, işveren ve çalışan arasında belirli bir süre için yapılan ve çalışanın geçici olarak başka bir işyerinde çalışmasını öngören bir sözleşme türüdür. Bu tür sözleşmeler, işverenin iş hacminde yaşanan değişiklikler, çalışanın bilgi ve becerilerini başka bir işyerinde kullanması ya da işverenin başka bir işyerinde geçici olarak iş gücü ihtiyacının olması gibi durumlarda kullanılır.

Geçici Görevlendirme Sözleşmesi Süresi

Geçici görevlendirme süresi, sözleşmede belirtilen süre kadar devam eder. Ancak, bu süre iş kanunları ve yönetmeliklerle belirlenen maksimum süreyi aşamaz. Türkiye’de geçici görevlendirme süresi, genellikle en fazla 6 ay olarak belirlenir. Bu süre zarfında çalışanın maaşı, sosyal hakları ve diğer yan hakları işveren tarafından sağlanır.

Geçici Görevlendirme Sözleşmesi İçeriği

Geçici görevlendirme sözleşmesinde, işveren ve çalışanın karşılıklı hak ve sorumlulukları belirtilmelidir. Sözleşme içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir:

 1. İşveren ve çalışanın adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri
 2. Geçici görevlendirmenin süresi ve başlangıç tarihi
 3. Geçici görevlendirme süresince çalışanın ücreti ve ödeme şekli
 4. Çalışanın çalışacağı işyerinin adresi ve görev tanımı
 5. Çalışanın sosyal hakları ve diğer yan hakları
 6. Geçici görevlendirme süresince işverenin sağlayacağı eğitim ve destek hizmetleri
 7. Geçici görevlendirme süresince işverenin ve çalışanın karşılıklı sorumlulukları
 8. Geçici görevlendirme sözleşmesinin feshi ve tarafların fesih hakkı

Örnek geçici görevlendirme sözleşmesi için tıklayın

işçi işveren

Geçici Görevlendirme Sözleşmesi Avantajları

Geçici görevlendirme sözleşmesinin avantajları şu şekildedir:

  1. İşverenler, iş hacminde yaşanan değişikliklere ve geçici iş gücü ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebilir.
  2. İşverenler, çalışanlarının bilgi ve becerilerini farklı işyerlerinde değerlendirme fırsatı bulabilir.
  3. Çalışanlar, farklı işyerlerinde ve görevlerde deneyim kazanarak mesleki gelişimlerini sürdürebilirler.
  4. Geçici görevlendirme sürecinde, çalışanlar yeni iş arkadaşları ve iş ortamlarıyla tanışarak sosyal ağlarını genişletebilirler.
  5. İşverenler, geçici görevlendirme sürecinde elde ettikleri bilgi ve deneyimleri, kendi işyerlerine uygulayarak iş süreçlerini ve verimliliği artırabilirler.

Geçici Görevlendirme Sözleşmesi Dezavantajları

Geçici görevlendirme sözleşmesinin dezavantajları ise şunlardır:

   1. Çalışanlar, geçici görevlendirme sürecinde iş güvencesi ve süreklilik açısından endişe yaşayabilirler.
   2. Farklı işyerlerinde ve görevlerde çalışmak, çalışanlar için adaptasyon sürecini zorlaştırabilir.
   3. Geçici görevlendirme sürecinde, çalışanların maaş ve sosyal haklarında düşüş yaşanabilir.
   4. İşverenler, geçici görevlendirme sürecinde iş sürekliliği ve iş gücü planlaması açısından zorluklar yaşayabilirler.

Geçici Görevlendirme Sözleşmesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  1. Geçici görevlendirme süresi ne kadar uzatılabilir? Geçici görevlendirme süresi, Türkiye’de genellikle en fazla 6 ay olarak belirlenir. Ancak, tarafların anlaşması ve iş kanunlarına uygun olarak bu süre uzatılabilir.
  2. Geçici görevlendirme sürecinde çalışanın maaşı ve sosyal hakları ne olur? Geçici görevlendirme süresince çalışanın maaşı, sosyal hakları ve diğer yan hakları işveren tarafından sağlanır. Bu haklar, çalışanın sürekli işyerindeki hakları ile aynı olmalıdır.
  3. Geçici görevlendirme sözleşmesi feshedilebilir mi? Evet, geçici görevlendirme sözleşmesi tarafların anlaşması veya iş kanunlarına uygun olarak feshedilebilir.
  4. Geçici görevlendirme sürecinde işverenin sorumlulukları nelerdir? İşveren, geçici görevlendirme süresince çalışanın maaşını, sosyal haklarını ve diğer yan haklarını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, işveren çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almalı ve çalışanın işyerindeki uyum sürecini desteklemelidir.
  5. Geçici görevlendirme süresince çalışanın performans değerlendirmesi nasıl yapılır? Geçici görevlendirme süresince çalışanın performans değerlendirmesi, çalıştığı işyerindeki yöneticiler ve işverenin temsilcisi tarafından yapılır. Değerlendirme sonuçları, çalışanın sürekli işyerindeki performans dosyasına eklenir ve kariyer planlaması sürecinde dikkate alınır.
  6. Geçici görevlendirme sürecinde çalışanın kariyer gelişimi etkilenir mi? Geçici görevlendirme sürecinde çalışanın kariyer gelişimi, farklı işyerlerinde ve görevlerde deneyim kazanarak olumlu yönde etkilenebilir. Ancak, bu süreçte çalışanın performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması dikkatlice yapılarak olumsuz etkilerin önüne geçilmelidir.
  7. Geçici görevlendirme sürecinde işverenin ve çalışanın hakları nelerdir? Geçici görevlendirme sürecinde işverenin hakları arasında, çalışanın geçici işyerinde uyum sağlaması, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş gücü planlaması gibi konularda beklentileri bulunmaktadır. Çalışanın hakları ise, maaş, sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda işverenden beklentileri içerir.