Anlaşmalı boşanma en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin, birlikte mahkemeye başvurmasıyla ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmesi ile gerçekleşir. Eşler serbest iradeleri ile çocuklarının durumu ve mali sonuçlar bakımından bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi hazırlarlar.

Anlaşmalı boşanma ile diğer bilgileri vermeden önce konu hakkındaki genel istatistikleri paylaşmak istiyoruz.

Verilere göre 2021 yılında 560 bin kişinin evlendiği görülmekteyken, 10 yıl önce 2001’de de 545 bin kişi evlilik birliği kurmuş.

Evlenme sayısı – Şubat 2022

2001 yılındaki boşanma sayısına baktığımızda ise bu rakam 91 bin kişidir. 2020’de 130 bin kişi boşandığı anlaşılıyor. Bu tarihe kadar da bu oran ortalama bir artıl göstermiştir. 2021 de ise 176 bin kişinin boşandığı görülmektedir. Fakat bu verinin üzerinde salgın ortamının teknik bir etkisi olabileceği düşünülmektedir.

Boşanma sayısı – TÜİK 2022

 

Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, TÜİK 2022

 

2021 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleştiği görülmektedir.

Boşanma davalarında en çok etkilenen çocuklar olmaktadır. 2021’de 165 bin 937 çocuk bu davalardan etkilenmiştir. Çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildi. Çocukların velayetinin 2021 yılında %76,1’i anneye, %23,9’u babaya verildi.

Boşanma Davalarına Ait İstatistikler

Boşanma davaları temelde çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Adalet Bakalığı İstatistikleri 2021 İstatistikleri

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı anlaşmalı boşanma davaları %50,1 oranla birinci sıradadır.

Anlaşmalı boşanma dava sayıları

2014: 88 176
2015: 91 548
2016: 94 662
2017: 100 840
2018: 113 854
2019: 123 237
2020: 120 012
2021: 140 082

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Eşler çocukların durumu ve aralarındaki maddi konular bakımından bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi hazırlarlar. Bu protokol aslında mahkemeyi bağlamaz. Yani hakimin yapacağı değerlendirme sonucunda; hazırlanan bu anlaşmalı boşanma protokolünün gereken koşulları sağladığı kanısına varması gereklidir. Gerekli şartlar varsa boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma ile eşler, hızlı ve kendi iradeleri ile belirledikleri koşullar ile boşanma olanağına sahip olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma şartları şunlardır:

 • Eşler arasındaki evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşler boşanmak için ya birlikte mahkemeye başvurmalıdır ya da bir tarafın açtığı boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
 • Hakim tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir. Yani avukatlar aracılığı ile elbette dava açılabilir fakat mutlaka bir kez olsun duruşmaya gideceği unutulmamalıdır.
 • Eşlerin kabul edecek oldukları anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Boşanma Protokolü İçeriği

 • Tarafların bilgilerine yer verilmelidir.
 • Tarafların serbest iradesi ile hazırlanmış bir protokol olmalıdır. Bunun teyiti de tarafların duruşmaya bizzat katılması ile sağlanabilir.
 • Çocukların velayetinin annede mi babada mı kalacağı belirlenmelidir. Fakat hakimin bu karara müdahale yetkisi vardır.
 • Velayeti almayan tarafın çocuklarla şahsi ilişkisi düzenlenmelidir. Hangi günler kaç saat görüşeceği, bayramlarda kimde kalınacağı gibi hususların netleştirilmesi gerekmektedir. Bu anne veya baba için hak olduğu gibi çocuk için de üstün bir ihtiyaçtır.
 • Boşanma ile sadece eşler ayrılmakadır çocuklarla ilişki sürmektedir. Evlilik sonrası çocukların ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İşte bu  gerekliliğin maddi karşılığına iştirak nafakası denilmektedir. Eğitim, sağlık, kurs ve benzeri giderleri örnek verebiliriz. Buna ek olarak yıllık artış miktarı da eklenmesi faydalıdır.
 • Boşanma sonucunda taraflar birisi gelirden mahrum kalacağı için yoksulluk nafakasına karar verilebilir. Eğer bu düşünülmüyorsa tarafların yoksulluk nafakası talebi olmadığı yazılmalıdır.
 • Maddi ve manevi tazminat miktarına taraflar karar vermelidir. Bu tek seferlik bir bedeldir. Tazminat talebi yoksa bu ayrıca belirilmelidir.
 • Protokole bağlı olarak açılan davanın giderlerinin kimin tarafından karşılanacağına karar verilebilmelidir.
 • Tarafların evlilik birliği içerisinde edindiği malların kime kalacağı da netliğe kavuşturulmalıdır. Örneğin otomobil varsa kime kalacaktır. Tarafların kira veya mülk sahibi olarak ikamet ettikleri evde kim yaşamaya devam edecektir? Gibi soruların yanıtları olmalıdır.
 • Ziynet eşyalarının da paylaşımı gereklidir. Esasen bir yıllık bir evlilikte bu önemlidir fakat uzun süreli bir evlilikte kıymeti kalmayacaktır.

Size sorulan sorulara vereceğiniz cevaplarla anlaşmalı boşanma protokolünüzü otomatik olarak oluşturmak için tıklayınız.