İçindekiler

Alan Adı Nedir?

Alan adı, İnternet üzerindeki web sitelerinin ve diğer hizmetlerin adreslerini ifade eden, benzersiz ve özgün karakter dizileridir. Alan adları, İnternet Protokolü (IP) adreslerinin daha anlaşılır ve hatırlanması kolay bir formda temsil edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Her alan adı, hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve genellikle iki veya daha fazla bileşenden oluşur.

Alan adlarının sonunda yer alan ve genellikle iki veya üç harfli olan bileşenlere üst düzey alan adı (TLD – Top Level Domain) denir. Üst düzey alan adları, genel ve ülke kodlu olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Genel üst düzey alan adları (.com, .net, .org gibi) genellikle ticari, ağ veya organizasyon amaçları için kullanılırken, ülke kodlu üst düzey alan adları (.tr, .us, .uk gibi) ise coğrafi bölgelere göre kullanılır.

Alan adının geri kalan kısmı, ikinci düzey alan adı (SLD – Second Level Domain) olarak adlandırılır ve genellikle bir şirketin, markanın veya organizasyonun adını temsil eder. İkinci düzey alan adları, üst düzey alan adı ile birleşerek tam alan adını oluşturur (örneğin, example.com).

Alan adları, dünya genelindeki tescil otoriteleri tarafından tescil edilir ve yönetilir. Tescil sürecinde, alan adı sahipleri, alan adlarını kullanma ve kontrol etme hakkına sahip olurlar. Ancak, alan adlarının kullanımı ve tescili, hukuki düzenlemelere ve kuralara tabidir. Özellikle, alan adı tescili ve kullanımı, marka hakları, haksız rekabet ve kötü niyetli tescil gibi konularla ilgili hukuki uyuşmazlıklara yol açabilir. Bu bağlamda, hukukçuların, alan adı ile ilgili hukuki çerçeve ve uygulamaları anlamaları önemlidir.

Alan adı Uyuşmazlıkları Nedir?

Alan adı uyuşmazlıkları, İnternet üzerindeki alan adlarının tescili ve kullanımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkları ifade eder. Bu tür uyuşmazlıklar, genellikle alan adlarının haksız veya kötü niyetli kullanımı nedeniyle ortaya çıkar ve marka hakları, haksız rekabet ve fikri mülkiyet hakları gibi hukuki konuları içerir.

Alan adı uyuşmazlıklarının temel türleri şunlardır:

 • Marka hakkı ihlalleri: Bir şirket veya birey, başka bir şirketin veya bireyin markasına zarar verici veya yanıltıcı bir şekilde benzer veya aynı bir alan adı tescil ederek marka hakkını ihlal edebilir. Bu tür durumlarda, marka sahibi, alan adının haksız kullanımını durdurmak ve/veya alan adının devrini talep etmek için dava açabilir.
 • Kötü niyetli tescil (Cybersquatting): Bir şirket veya birey, başka bir şirketin veya bireyin ünlü veya tanınmış markasına benzer veya aynı bir alan adını kötü niyetle tescil ederek bu markanın değerinden yararlanmaya çalışabilir. Kötü niyetli tescil, alan adını yüksek bir fiyata satmaya çalışmak, rakipleri zayıflatmak veya marka sahibine zarar vermek amacıyla yapılabilir.
 • Ters alan adı hırsızlığı (Reverse Domain Name Hijacking): Marka sahibi olan bir şirket veya birey, alan adının geçerli ve meşru bir kullanıcısı olan başka bir şirketin veya bireyin alan adını haksız yere elde etmeye çalışarak ters alan adı hırsızlığı yapabilir. Bu durum, özellikle marka sahibinin alan adını elde etmek için haksız ve kötü niyetli bir şekilde dava açmasıyla ortaya çıkar.

Alan adı uyuşmazlıklarının çözümü için genellikle mahkemeler ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları kullanılır. Uluslararası tahkim ve arabuluculuk kuruluşları (örneğin, WIPO ve ICANN) tarafından sunulan alan adı uyuşmazlığı çözüm hizmetleri, taraflar için daha hızlı ve maliyet etkin bir yol sunar. Bu mekanizmalar, alan adı uyuşmazlıklarında tarafların haklarını korumak ve adil bir çözüm sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Web siteleri

Ülkemizde İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması nedir?

Türkiye yerel İnternet Alan Adları Yönetmeliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen ve Türkiye’de alan adı tescil ve kullanımı ile ilgili kuralları belirleyen yönetmeliktir. Bu yönetmelik kapsamında, Türkiye’deki alan adı uyuşmazlıklarının çözümü için bir Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması (UDRP – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) bulunmaktadır.

Türkiye’deki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması, alan adı uyuşmazlıklarının hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini amaçlamaktadır. Bu mekanizma kapsamında, alan adı uyuşmazlıkları için özel olarak yetkilendirilmiş ve akredite edilmiş arabuluculuk ve tahkim kuruluşları görev alır. Bu kuruluşlar, uyuşmazlıkları tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirerek, taraflar için adil ve hızlı bir çözüm sağlamayı hedefler.

Türkiye’deki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması, alan adı uyuşmazlıklarının çözümünde aşağıdaki süreçleri içerir:

 • Taraflar, yetkili ve akredite bir Uyuşmazlık Çözüm Sağlayıcısı’na (örneğin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – TOBB) başvurarak, uyuşmazlığın çözümü için süreci başlatır.
 • Uyuşmazlık Çözüm Sağlayıcısı, başvuruyu değerlendirdikten sonra, taraflara arabuluculuk veya tahkim hizmeti sunar.
  Taraflar, Uyuşmazlık Çözüm Sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetler kapsamında, anlaşmazlıklarını çözmeye yönelik müzakerelerde bulunurlar.
 • Uyuşmazlık Çözüm Sağlayıcısı, tarafların anlaşamaması durumunda, uyuşmazlıkla ilgili olarak bağımsız ve tarafsız bir karar verir. Bu karar, taraflar için bağlayıcı niteliktedir ve alan adının kullanımı, devri veya iptali ile ilgili hükümler içerebilir.
 • Türkiye’deki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması, alan adı uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar için hızlı, maliyet-etkin ve adil bir alternatif sunmaktadır. Bu nedenle, bu mekanizma, Türkiye’deki alan adı uyuşmazlıklarında giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Türkiye’deki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması’nda hakemler, alan adı uyuşmazlıklarını değerlendirirken ve karar verirken şu temel şartlara ve kriterlere göre hareket ederler:

 1. Tescil edilen alan adının, başvuru sahibinin tescilli markası veya ticaret unvanıyla aynı veya karıştırılabilir derecede benzer olup olmadığına bakarlar. Bu durumda, tüketici kargaşası yaratma potansiyeli dikkate alınır.
 2. Alan adı sahibinin, alan adını kullanmaya yönelik meşru menfaatleri olup olmadığını değerlendirirler. Örneğin, alan adı sahibinin, alan adı ile ilgili gerçek bir işletme veya faaliyet yürütüp yürütmediği veya alan adının, alan adı sahibinin adı veya takma adıyla doğrudan ilgisi olup olmadığı gibi faktörler incelenir.
 3. Alan adının kötü niyetle tescil edilip edilmediğine dair kanıtlar ararlar. Kötü niyet, alan adını marka sahibinin itibarından veya ticari değerinden yararlanmak amacıyla kullanmak, alan adını marka sahibine karşı şantaj amaçlı tescil etmek veya alan adını başkalarının benzer alan adlarını tescil etmelerini engellemek amacıyla tescil etmek gibi durumları içerebilir.
 4. Uyuşmazlık taraflarının daha önce benzer uyuşmazlıklarla ilgili kararları ve bu kararların sonuçlarını dikkate alarak, mevcut uyuşmazlık bağlamında değerlendirme yaparlar.
 5. Uyuşmazlık konusu alan adının tescil ve kullanım sürecinde yapılan anlaşmalar, uygulamalar ve düzenlemelere uygun olup olmadığını incelerler.
 6. Tarafların sunduğu deliller ve iddiaları dikkate alarak, alan adı sahibinin hak ve menfaatlerini ihlal edip etmediğini değerlendirirler.

Hakemler, bu şartlar ve kriterler doğrultusunda alan adı uyuşmazlıklarını değerlendirir ve taraflar için bağlayıcı olan nihai kararı verirler. Bu kararlar, alan adının devri, iptali veya kullanımının düzenlenmesi gibi konuları içerebilir.