SaaS Sözleşmesi Nedir?

Bir SaaS (Softvare as a Service, Türkçe karşılığı Hizmet olarak Yazılım) sözleşmesi, yazılım hizmeti sağlayıcısı bir şirket ile müşterisi arasında yapılan yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Abonelik Modelli SaaS Yazılım Sözleşmesi, Bulut Tabanlı SaaS Yazılım Abonelik Sözleşmesi veya Lisanssız Yazılım Sözleşmeleri olarak isimlendirilen bu sözleşmeleri incelemeden önce lisanslı ve lisanssız yazılımlar arasındaki farklara değinelim.

  • Lisanslı yazılımda, kuruluşunuz yazılımı satın alır ve şirket içi veri merkezlerine yükler. Kuruluşunuzun dahili Bilgi Teknolojileri ekibi, yazılımınızı güvenli ve geniş ölçekte kullanmak için gereken tüm altyapıyı yönetir. Örneğin, sunucu donanımını satın alır ve bakımını yapar. Ayrıca yazılımınızın üzerinde çalıştığı işletim sistemlerini yapılandırıp günceller ve gerekli eklentileri yükleyip yükseltir.
  • Buna karşılık SaaS modelinde ise, yazılım bulut tabanlıdır ve internet tarayıcısı aracılığıyla kullanılır. SaaS sağlayıcıları, yazılımı barındırır ve bakımını yapar, böylece kurumlar sadece yazılımı kullanmaya odaklanır ve altyapı yönetimiyle ilgilenmez.

SaaS modelinde hizmetler, genellikle bir müşterinin abone olabileceği bulut tabanlı uygulamaları kapsar. Abonelik sonrasında müşteri, karşılığında düzenli bir ücret ödeyerek bu internet tabanlı hizmetlere erişebilir. SaaS sözleşmesinin içeriği, sözleşmeye giren taraflara bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Bununla birlikte, bu sözleşmeler, her iki tarafın beklenti ve sorumluluklarını açıkça anlamalarını sağlamayı amaçlar.

Sağlayıcı ve abonenin hakları ve sorumlulukları, SaaS sözleşmesi içinde belirlenir. Müşteri-üretici ilişkisine veya hizmet ölçeğine bağlı olarak, her SaaS sözleşmesi benzersiz hükümler koyar. İyi hazırlanmış bir SaaS sözleşmesi, hizmetin şart ve koşullarını, tarafların hak ve sorumluluklarını açıklar.

Her yasal olarak bağlayıcı belgede olduğu gibi, SaaS sözleşmesinin şart ve koşulları, sözleşmenin hangi durumda sona ereceğini belirler. Bu, doğal olarak -sözleşmenin belirlenen tarihine ulaştıktan sonra- veya bir tarafın ihlali durumunda gerçekleşebilir.

Yazılım, SaaS sözleşmesinde takas konusu olduğundan, üreticiler ve aboneler, ticaretle ilgili karmaşıklıkları kabul etmelidir. SaaS sözleşmesi, müzakereye alan açabilir ve veri korumasını talep edebilir. İyi hazırlanmış bir SaaS sözleşmesi, olası hukuki davaları önlemek ve korumak için önemlidir.

SaaS Sözleşmelerinin Şart ve Koşulları

SaaS sözleşmeleri, yazılımın kontrolüne ilişkin şart ve koşulları kapsar. Sözleşmedeki gerekli şart ve koşulları belirleyerek sağlayıcıların, sundukları uygulama üzerinde belirli bir otorite sağlamalarına olanak tanır. Ayrıca, SaaS sözleşmesine şartlar dahil etmek, taraflara çatışma durumunda yasal koruma sağlayabilir. Bu nedenle, SaaS sözleşmeleri, SaaS sağlayıcı şirketler ve aboneleri için önemli belgelerdir.

Şart ve koşullar anlaşmaları, bir müşterinin bir SaaS şirketinin ürününe erişmek için takip etmesi gereken kuralları ve düzenlemeleri tanımlar. Müşterinin ürüne erişmeyi sürdürebilmek için uyulması gereken koşulları belirler. Sıklıkla SaaS sağlayıcılar, telif hakkı kısıtlamaları, uyuşmazlık çözüm süreçleri ve diğer tüketicilerle etkileşim kuralları belirler. Bu koşullara anlaşma sağlandığında, bu koşullar yasal olarak bağlayıcıdır ve müşteriler için sözleşmeye dayalı yükümlülükler oluşturur.

İyi yazılmış bir SaaS sözleşmesi, şart ve koşulları açıkça tanımlar ve SaaS şirketlerine ticaretten beklentilerini tanımlama imkanı sağlar. SaaS sağlayıcıları, hizmetlerini kontrol etmeyi sürdürebildiğinden, kötüye kullanma olasılığını azaltır ve müşterilerin şartlara aykırı hareketlerini yasal olarak belirleme temelini oluşturur.

saas sözleşmeleri

Aboneler ve Üreticilerin Hakları

Aboneler ve Üreticiler, SaaS sözleşmesinde haklarını belirler. Üreticiler genellikle belirli koşullar altında hizmetlerini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Genellikle, bu tür askıya alma veya hizmet sonlandırmaları, müşterinin ihlali veya haklı olmayan ret durumlarında gerçekleşir. Askıya alma, SaaS sağlayıcılarının hizmetlerine abone olan tarafın çıkarlarına aykırı olduğundan, aboneler SaaS sözleşmesi içinde üreticinin askıya alma haklarını ciddi ihlal durumlarıyla sınırlamak için müzakere edebilir.

SaaS sözleşmesi aracılığıyla aboneler, anında sonlandırmayı önlemek için haklarını güvence altına alabilir. Müzakere şartlarını belirleyebilir veya ihlali düzeltmek için bir uyarı talep edebilirler. Bu haklara ilişkin hükümlerin SaaS sözleşmesine dahil edilmesi, öngörülemeyen durumlardan kaynaklanan ihlallerde sözleşmenin çökmesini önler. Bulut hizmet sağlayıcıları, uyarı göndermeyi kabul etmeye de razı olabilir.

Bazı müşteriler, ödeme yapılmaması gibi ciddi ihlallerde bile sağlayıcıların hizmeti sonlandırma veya askıya alma hakkına sahip olmadığını savunur. Hizmetlerini sürdürmekle yükümlü olduklarını ve ihlal kanıtlanana kadar dava açabileceklerini belirtirler.

Ölçülü modelde verilen hizmetler için aboneler, sözleşmeyi sonlandırma hakkını elinde tutar, çünkü bu modeller genellikle taahhüt gerektirmez. Bazı anlaşmalarda, bulut sağlayıcısı, sunduğu hizmette tek taraflı değişiklikler yapma hakkını saklı tutabilir. Bunu yaparken müşterinin iznini almasına gerek yoktur. Bu tür anlaşmalarda müşteriler, önemli etki nedeniyle rahatlıkla anlaşmayı sonlandırma hakkına sahiptir.

Geçiş hakları, SaaS sözleşmesinde ele alınması gereken önemli konulardandır. Anlaşma doğal olarak sona erdiğinde veya süre bitmeden önce, müşteri işlerini yeni bir sağlayıcıya aktarmak isteyebilir. Geçiş maddeleri, müşterinin bunu engelsiz bir şekilde yapma hakkını güvence altına alır.

Aboneler ve Üreticilerin Sorumlulukları

SaaS üreticisinin, SaaS sözleşmesi kapsamında belirtildiği gibi hizmetlerini aboneye sunma yükümlülüğü vardır. Erişim haklarını belgelendirmek adına, müşteri yazılımı kullanma lisansına sahiptir. Müşteri, yalnızca sözleşmede belirtilen amaçlar için yazılımı kullanabilir. Müşterinin, anlaşmada kabul edilen kısıtlama ve yasaklara uyma yükümlülüğü vardır.

Kesintisiz hizmet sunmanın yanı sıra, SaaS sağlayıcısının müşteriye destek hizmetleri sunma yükümlülüğü de olabilir. Yazılımı gerektiği gibi sürdürme veya güncelleme sorumluluğuna sahip olabilirler.

Hizmete ilişkin yükümlülüklerin yanı sıra, sağlayıcının müşterinin bilgilerinin gizliliğini koruma yasal sorumluluğu vardır. Bu, müşteri tarafından toplanan veya sağlanan verileri koruma sorumluluğunu da içerir.

Abone tarafından sağlanan veriler, abonenin mülkiyetindedir ve SaaS üreticilerinin GDPR uyumlu veri işleme maddelerine uymaları gerekir. Müşteri, gizlilik talep ettiği verileri belirtmeyi de seçebilir.

Müşteri tarafından sağlanan veriler, müşterinin mülkiyetindedir ve bu veriler kişisel veri niteliğindeyse, GDPR uyumlu standart veri işleme hükmüne tabidir. Müşteri verileri, gizli olarak belirtilebilir.

Sonuç

SaaS anlaşmasının şart ve koşulları, abonelerin ve üreticilerin haklarını düzenler ve yükümlülükler getirir. Bir SaaS anlaşması, üreticiye ihlal durumunda hizmetlerini askıya alma hakkı sağlayabilir. Aynı şekilde, abone, ihlal durumlarında hizmetlerin anında askıya alınmasını önlemek için şartlar düzenleyebilir. Bunu yapmak için, ihlali düzeltecek şekilde uyarı verilmesi öncesi hizmetlerin askıya alınması veya sonlandırılması için müzakereye dayalı hükümler ekleyebilirler. SaaS anlaşması, sözleşmenin tarafı olan tüm kişilere göre çok sayıda hüküm içerebilir. Müşteri, sözleşmenin sona ermesi durumunu ele almak için geçiş maddesi ekleyebilir. Taraflar, anlaşmada belirtilen şart ve koşullara uymak zorundadır. Etkili bir SaaS anlaşması, yazılım hizmetlerinin etkili bir şekilde işlemesi için sağlam bir temel oluşturur.

SaaS Sözleşmeleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

1.SaaS Anlaşması Nedir?

SaaS anlaşması, bir şirketin yazılım hizmetlerini sunan bir hizmet sağlayıcı ve müşteri arasında yapılan yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu anlaşma, tarafların beklentilerini ve yükümlülüklerini açıkça anlamalarını sağlamak için düzenlenir.

2.SaaS Anlaşmasında Hangi Şartlar ve Koşullar Yer Almalıdır?

SaaS anlaşmasının şartları ve koşulları, yazılımın kullanımına ilişkin kurallar ve düzenlemeler, fikri mülkiyet hakları, ödeme ve faturalandırma, hizmet düzeyi taahhütleri, veri gizliliği ve güvenliği, tarafların sorumlulukları, süre ve fesih ile ilgili hükümleri içermelidir.

3.SaaS Anlaşmalarında Müşterilerin ve Sağlayıcıların Hakları Nelerdir?

Müşterilerin hakları arasında, yazılımı anlaşmada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanma, veri gizliliğine ve güvenliğine uygun hizmet alma ve anlaşmanın sona ermesi durumunda işlerini yeni bir sağlayıcıya aktarma hakkı bulunmaktadır. Sağlayıcıların hakları ise, yazılım üzerinde kontrol sağlama, müşterilere hizmet sunma ve belirli koşullar altında hizmeti askıya alma veya sonlandırma hakkını içerir.

4.SaaS Anlaşmalarında Tarafların Sorumlulukları Nelerdir?

Müşterilerin sorumlulukları, anlaşmada belirtilen kısıtlamalara ve yasaklara uymak, ödemeleri zamanında yapmak ve sağlayıcının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermektir. Sağlayıcıların sorumlulukları arasında ise, hizmeti müşteriye sunmak, yazılımı güncel ve işlevsel tutmak, müşteri verilerini korumak ve müşteriye destek hizmetleri sağlamak yer alır.

5.SaaS Anlaşması Ne Zaman Feshedilebilir?

SaaS anlaşması, doğal olarak sona erdiğinde (anlaşmanın belirtilen süresi dolduğunda) veya taraflardan birinin sözleşme şartlarına uymaması durumunda feshedilebilir. Ayrıca, tarafların anlaşmanın süresi bitmeden önce, belirli koşullar altında anlaşmayı sonlandırma hakkına sahip olabileceği hükümler de anlaşmada yer alabilir.