E-Güven Damgası Nedir?

E-ticaret şirketlerinin güven damgasına sahip olması zorunlu tutulmamıştır, ancak bir süre sonra güven damgası olmayan birçok firma güven damgası almak isteyecektir. Güven damgası olmayan firmaların güvensiz olduğu izlenimi yaratması, tüketicilerin tercih etmemesine neden olabilir.

Güven damgası almak isteyen e-ticaret platformları, belirtilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdikten sonra Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Güven Damgası Sağlayıcısına başvurabilirler. Güven damgası almak isteyen e-ticaret şirketlerinin taşıması gereken asgari şartlardan bazıları şunlardır:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren işlemlerin internet sitesi, mobil site veya uygulama üzerinde EV SSL veya SSL ile gerçekleştirilmesi.
 • E-ticaret mevzuatına uygun faaliyetler yürütülmesi.
 • Güven damgası başvurusundan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa TSE tarafından onaylanmış A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırılması ve gerekli önlemlerin alınması.
 • E-ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlandığı, kapsamı ve süresi gibi bilgilerin sunulması.
 • Alıcının sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini internet tabanlı iletişim yöntemleri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanının sağlanması. Talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, sonuçlandırılması ve alıcının bilgilendirilmesinin sağlanması.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan e-ticaret işletmeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Güven Damgası Sağlayıcısına başvurarak güven damgasına sahip olabilirler.

Web siteleri

ETBİS Nedir?

E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bilgi Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ve ETBİS (E-Ticaret Bilgi Sistemi) konularında bilgi verelim.

Tebliğ ve sistemin amacı, hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, şeffaflığın sağlanması, e-ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiksel bilgilerin üretilmesidir.

ETBİS adı verilen platformda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt yaptırılmaması durumunda, Tebliğ kapsamında 2.000 ila 5.000 TL arasında idari para cezası uygulanabilir.

Bildirilmesi gereken hususlar ve bildirim süreleri aşağıdaki gibidir:

 1. Tebligata elverişli KEP adresi (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 2. Elektronik ticaretin türü (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 3. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetler (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 4. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 5. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 6. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 7. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 8. Varsa zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 9. Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 10. Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 11. Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi (Her yıl Mart ayı sonuna kadar)
 12. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 13. Hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan aracı hizmet sağlayıcıların alan adları (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 14. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen ve anonimleştirilmiş istatistiksel bilgileri (Aylık dönemler halinde ve ilgili aya ait bilgiler takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar) (01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
 15. Sanal pos bilgileri (Sanal pos bilgileri, ETBİS’e bildirim sırasında Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilecektir.)

Ayrıca yukarıdaki hususlarda bir değişiklik meydana gelmesi halinde, söz konusu değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde yine ETBİS üzerinden bildirilmelidir.

Son olarak, “Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler”, Bakanlık internet sitesinde veya “www.eticaret.gov.tr” adlı internet sitesinde duyurulacak ve bu duyuruların takip edilerek yeni bildirim yükümlülüklerine uyulması gerekmektedir.