İçindekiler

Tüketici hakem heyetlerine başvururken en önemli usul kuralı uyuşmazlık miktarıdır. Resmi Gazete’de yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayınlanmıştır.

30.000 TL altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gereklidir. Bunun üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemeleri görevlidir.

Çoğu zaman bir ürün ile ilgili pek çok tüketici şikayette bulunmaktadır. Bu sebeple artık Tüketici Hakem Heyeti’ne birden fazla başvuruda bulunulması durumunda, Tüketici Hakem Heyetleri re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine derdestliği dikkate alabilecektir. Böylece hem zaman kazanılacak hem de farklı kararlar çıkmasının önüne geçilmiş olacaktır.

Photo by Andrey Konstantinov

Tüketici Hakem Hayetleri Ne Kadar Sürede Karar Verir?

Yeni düzenlemeye göre tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular, en geç altı ay içerisinde karara bağlanır. Duruma göre en fazla üç ay süre uzatılabilir.

Başvuru dilekçesinde eksiklikler varsa heyet başkanları tarafından başvuru sahibinden 7 gün içerisinde ek bilgi veya belge istenebilecektir.

Uygulamada yoğunluk sebebiyle talep edilenden farklı veya haklı çıkılsa da talebe göre eksik kararlar verilebiliyor. Bunun da önlenmesi için artık nihai kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda kararın tamamlanmasını isteme hakkı tanınmıştır.

Tam yönetmelik linki: https://lnkd.in/dJzYbvXA

Tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılır?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır.

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda ise başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

Legalmatic Blog Yazıları