Fason üretim sözleşmesi, bir üreticinin belirlenen bir süre zarfında belirli parçaları ya da ürünleri üretmek üzere bir başka işletmeyle sözleşme yapmasını kapsayan hukuki bir belgeye işaret eder. Fason üretici, bir tür dış kaynak olarak kabul edilir ve bir şirketle, kendi şartlarına göre parça, bileşen veya tüm ürünler üretmek için iş ilişkisine girebilir. Şirket daha sonra üretim sürecinde veya ürünlerini tamamlamak için üretilen malları kullanır.

Fason üreticiler genellikle diğer işletmelere ya da hükümet kurumlarına alt yüklenici olarak veya ürünlerini pazarlama konusunda uzmanlaşmış bağımsız firmalardır.

Sözleşme şartları üretim maliyetlerini, dönüş sürelerini, üretilecek iş miktarını, sunulacak hizmetleri, sorumlulukları ve oluşturulan herhangi bir fikri mülkiyet için sahiplik haklarını belirtir. Fason üretim sözleşmeleri, her iki tarafın da önceden belirlenmiş ücretleri ödeme gibi sorumluluklarını yerine getireceğini de garanti eder.

Özel olmayan fason üretim sözleşmeleri en yaygın olanıdır ve işletmelerin projelerde işbirliği yapmaya istekli ortakları tanımlamalarını genellikle daha basit hale getirir.

Bir giyim üreticisinin sahibi olduğunuzu ve üretim kapasitenizi artırmak istediğinizi düşünün. Ürün gamları için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyan başka bir giyim üreticisiyle ortaklık kurmayı düşünebilirsiniz. Fason üretim sözleşmesi aracılığıyla birbiriniz için belirli ürünler üretirdiniz, bu da her iki işletmenin de ek binalara veya ekipmanlara yatırım yapmadan büyümesini sağlar.

Fason Üretim Sözleşmesinin Esasları ve Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Üretim için sözleşmeler büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Tek bir ürün hattı için tek bir sözleşme veya bir alandaki birden fazla tedarikçiyle birkaç sözleşme imzalayabilirsiniz. Özel gereksinimleriniz ne olursa olsun, işletmenizle bir veya daha fazla diğer işletme arasındaki düzenlemelerin kesin şartlarını belirten bir üretim sözleşmesi hazırlamalısınız.

Her sözleşme şu konuları ele almalıdır:

 • Fikri mülkiyet
 • Proje maliyetleri
 • Tüm tarafların sorumlulukları
 • Tüm tarafların yükümlülükleri
 • Dönüş süresi

Üretim sözleşmelerinin bağlayıcı olabilmesi için belirli hükümleri içermesi gerekir. Sözleşmenizin, bir anlaşmazlık durumunda veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tüm tarafları koruyacak bu maddeleri içerdiğinden emin olun.

 • İş teklifi
 • Tüm taraflarca kabul
 • Hukuki bir ilişki oluşturma niyeti
 • Karşılık, yani para ve/veya mal alışverişi

Ayrıca, şirketin benzersiz durumlarına ve üretmeyi planladığı ürünlere bağlı olarak, birçok üretim sözleşmesi aşağıdaki unsurlardan herhangi birini veya tümünü içerecektir:

Ana Prosedürler: Önemli prosedürler için şartlar üretim sözleşmenizde belirtilmelidir. Sözleşmede belirtildiği takdirde, herkesin aynı sayfada olduğundan ve sonuçtan memnun olduğundan emin olmak daha kolaydır. Önemli teknikler şunları içerir:

 • Teslimat
 • Faturalandırma
 • Öncülük Süresi
 • Ödeme

Lisans Anlaşmaları: Bir kuruluşun sözleşmeli üreticisinin markalı fikri mülkiyeti kullanmasını bekliyorsa, sözleşmedeki bu madde kritiktir. Bu anlaşma, üçüncü bir tarafın ürünü yasal olarak üretebilmesi ve aleyhlerine ticari marka ihlali davası açılmaması için gereklidir.

Gizlilik Anlaşmaları: Eğer özel hizmetlerle veya ürünlerle çalışıyorsanız, bir gizlilik anlaşması, ya da NDA, kritik öneme sahiptir. IT endüstrisi bunun sıkça gerçekleştiği bir alandır. Örneğin, Apple, üçüncü taraf bir üreticiyle herhangi bir sözleşmeye bir NDA ekler, böylece en yeni ürünlerini duyurduklarında müşterileri şaşırtabilirler.

Satın Alma Emirleri: Bu sözleşmeler, bir şirket ile sözleşmeli üreticileri arasındaki anlaşmanın şartlarını belirtir.

Kalite Standartları: Eğer şirketiniz için üretimi dış kaynak olarak alıyorsanız, yüksek kaliteli hizmetler ve ürünler almanızı sağlayın. Sonuç olarak, birçok üretim sözleşmesi kalite gereksinimlerini belirten birkaç madde içerir. Bu, size uzun vadede zaman ve çaba tasarrufu sağlar ve alıcının düşük kaliteli bir ürün alma olasılığını azaltır.

Tedarik Zinciri: Şirketinizin ürünleri muhtemelen başlangıçta ve sonunda aynı yerde değildir. Üretim sözleşmesinde bir ürünün tedarik zincirini belirterek üretkenliği ve iletişimi artırabilirsiniz. Örneğin, ürünlerinizi tasarlama, pazarlama, paketleme ve üretme işlemleri birkaç iş ortağının yardımını gerektirebilir.

Fesih Maddelesi: Üretim anlaşması sonunda sona erecektir. İlk sözleşmede fikri mülkiyet ve patentler gibi konularda şirketinizin ve tedarikçilerinin arasında problemli bir ayrılığın olmaması için, sözleşmenin iflas veya anlaşmanın ihlali gibi şartlar altında iptal edilmesi koşullarını belirtmek de yararlıdır.

Fason Üretim Sözleşmesinin Faydaları

term sheet

term sheet

Fason üretim anlaşmaları kurma kararı alabilecek işletmeler için birkaç anahtar neden bulunmaktadır. Bu anlaşmalar genellikle maliyetleri azaltır, verimliliği artırır ve yeni ürünlerin piyasaya daha kolay sürülmesini sağlar. İşte fason üretim sözleşmesinin kullanılmasının ana avantajları:

Maliyet Tasarrufu: Zaten gerekli ekipman yatırımlarını yapmış ve üretim süreciyle aşina bir üreticiyle çalışıyorsanız, işletmeniz çok para tasarrufu yapabilir. Muhtemelen doğrudan rakip olmayan ürünlerin üreticisiyle anlaşma yaparsınız. Üreticinin bulunduğu yere bağlı olarak, aşağıdakilerde de para tasarrufu yapabilirsiniz:

Enerji Maliyeti – İşçilik Maliyeti – Genel Giderler – Ham Madde – Vergi Avantajları

Dağıtım: Fason üreticiler ürünlerinizi her müşteriye taşıyabilir veya belirli bir bölgedeki müşterilere ürünü direk gönderebilir. Bazı üreticiler belirli müşteriler için gönderimleri yönetirken, diğerleri ürünleri merkezi bir depoya teslim edebilir ve bu durumda işe alan firma olarak gönderimden siz sorumlu olursunuz.

Kolay Piyasa Girişi: Ürünlerinizi ürettiğiniz pazarda rekabet edebilirken, onları düşük bir maliyetle üretebilir ve ürünlerinizi başka yerde ürettiyseniz ulaşması daha zor olan komşu ülkelere ihraç edebilirsiniz.

Temel Yetenekler: Bir üretim sözleşmesi kullanarak, kendi şirketinizdeki çalışanların gerçek yeteneklerine, örneğin pazarlamaya veya satışa odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda, şirketiniz ürününüzü size para tasarrufu sağlayacak bir yerde veya fabrika konfigürasyonunda üretemeyebilir.

Riskler

Fason üretim anlaşmalarının avantajları olsa da, başka bir şirketin parçalarınızı ve ürünlerinizi üretmesi bazı zorlukları da beraberinde getirebilir.

Sınırlı Kontrol: İşe alan şirketin üründe istediği belirli özellikler ve gereksinimler vardır. Bu istekler ifade edildikten sonra ürün inceleme için sunulana kadar şirketin çok az kontrolü vardır. Müşterinin ürünün üretimi ve üretimi üzerinde çok az etkisi vardır. Öte yandan, fason üreticinin ürün tasarımına genellikle hiç girdisi yoktur.

Düşük Kaliteli Ürünler: Başka bir işletmeyle anlaşma yaparsanız, yanlış müteahhidi seçme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu durumda, ürün kalitesi genellikle düşer.

İş Kaybı: Bir şirket iç üretimden dış kaynak kullanmaya geçtiğinde yaşanan etkilerden biri de iç iş gücünün işten çıkarılmasıdır. Bu, ek sorunlara ve maliyetlere neden olabilir.

Doğru Fason Üreticiyi Nasıl Seçersiniz?

Bir fason üreticide sürekli olarak aramanız gereken birkaç anahtar özellik vardır.

Kaliteli Tesisler: Bir fason üreticinin tesisleri ziyaret ettiğinizde iyi bakımlı ve yönetilmeli, çalışanları bilgili ve deneyimli olmalı, tüm makineler ve ekipmanlar bakımlı olmalıdır.

ISO Sertifikası: Çalıştığınız fason üreticilerin ISO sertifikalı üretim kalite standartlarını koruduğundan emin olun.

İletişim: Başarılı bir iş anlaşması için taraflar arasında iletişim hatlarının açık olması gerekmektedir.

Piyasa Bilgisi: Saygın fason üreticiler, piyasa eğilimlerini ve gelişmelerini takip eder.

Sonuç

Eğer bir fason üreticiyle anlaşma yapmayı planlıyorsanız, yazılı bir anlaşmanın olması kritik öneme sahiptir. Yazılı bir anlaşma, sizi her türlü haksız eylemden koruyacaktır. Güçlü bir sözleşme olmadan, üretici ürününüzü değiştirip piyasada ona ihtiyaç olduğunu fark ederse satabilir. Bir anlaşma, üreticinin anlaşmayı ihlal etmesi durumunda hukuki haklarınızı ve mevcut çözümlerinizi belirtir. Yabancı üreticilerle pazarlık yaparsanız, anlaşmanızın hangi ülke tarafından yönetileceğini bilmelisiniz.

Fason üretim sözleşmesini doldurmak için hemen tıklayın

Legalmatic Blog Yazıları