İçindekiler

Markaların devri işlemi markalar başvuru halindeyken de gerçekleştirilebilir. Ancak bu durumda henüz tescili belli olmayan bir marka sözkonusu olacağı için bu işlem önerilmemektedir.

Tescilli markanın devri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 148 hükmünde düzenlenmektedir. Markanın devri marka üzerindeki hak sahiplerinin diğer bir kişiye aktarılmasıdır. Bu devir işlemi sonucu burada marka hakkı devredenin mülkiyetinden çıkmakta, markayla bir bağ kalmamakta sorumluluğu sona ermektedir.

Markanın bazı sınıflar yönünden devri mümkün olup bu işleme kısmi de beklenmektedir. Birden çok sınıfta tescilli olan bir marka bazı sınıflar için devredilebildiğini de devredilen sınırlar esas alınarak yeni marka sahibi adına tekrar tescil belgesi düzenlenmektedir. Markanın devri yazılı ve noter onaylı yapılmak zorundadır. Markanın birden fazla sahibi olması durumunda her pay sahibi kendi adına devir sözleşmesi yapabilmektedir. Diğer pay sahipleri de onay verdiğinde marka devir alınmış olacaktır. Marka devri mutlak hakkın devri sonucunu doğurmaktadır. Markayı devreden o sırada hangi hak ve kısıtlamalara sahipse, devir ile bu hak ve kısıtlamalar devralana geçmektedir. Devir işlemi kurum siciline kaydedilerek alenileştirilmiş de böylece kesinleşmiş olmaktadır. Aksi halde kurumlar yapılan bu devir sözleşmesinin varlığı kabul edilmektedir.

Legalmatic Blog Yazıları