İçindekiler

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’da düzenlenen marka tanımına göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından benzer renklerin ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Kısaca, bir ticari işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetleri başka bir ticari işletmenin ürün ve veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Marka başvurusu yapılmadan önce bir marka benzerlik araştırması yapılması önerilmektedir. Böylece marka olarak yaratmayı düşündüğünüz işarete benzeyen veya aynı olan markaların varlığı kontrol edilmiş olacaktır ve marka başvurunuzun reddi riski ortadan kaldırmış olacaktır.

Olaya geri dönersek markalar evrensel bir liste olan bir sınıf listesinin oluşmaktadır. Her markanın en az bir sınıfı kapsıyor olması gerekmektedir. Marka olarak düşünülen ibarelerin ve veya işaretlerin benzerliği kadar aynı sınıfı kapsayıp kapsamadığı önem arz etmektedir. 1 ve 34 sınıfı arası mallardan 35 ve 40 5 sınıflar arası hizmetlerden oluşmaktadır. Markanızı kullanmayı düşündüğünüz emtiaların sınıfları bunun listesini sınıf listesinden seçilerek marka başvurusu tamamlanmaktadır.

Marka başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 1 – 1,5 ay şekli değerlendirme aşaması söz konusudur. Bu şekli değerlendirme aşamasında Türk Patent uzmanları, markayı hali hazırda kurumların başvurusu olan veya tescil olan markalarla aynı olmadıklarını değerlendirmektedirler yani Sınai Mülkiyet Kanunu 5 maddesinde yer alan mutlak ve sebepleri açısından değerlendirmektedir.

Bu aşamadan sonra başvuru 2 aylık yayın sürecine çıkmaktadır. Bu üçüncü kişilerin söz konusu markanın reddedilmesi için itirazları dosya bilecekleri bir askı süresi dir. Herhangi bir itiraz gerçekleşmediğinde ise marka tescil tamamlama aşamasına geçmektedir. Böylece marka tescil tamamlama harcı ödendikten sonra marka tescil belgesi hazırlanarak tarafınıza ya da çalıştığınız marka bilginize gönderilmektedir.

Marka tescil süresi herhangi bir itiraz gelmediği ve kurumun ürettiği söz konusu olmadığında ortalama 5-6 ayda tamamlanmaktadır. Marka tescili bir marka tescil başvurusundan itibaren 10 yıl süre ile korunmaktadır. Bu süre 10 yıllık süreler ile yenilenebilmektedir

Legalmatic Blog Yazıları