Patent Lisans Sözleşmesi – İnhisari2023-03-13T19:48:56+03:00
Anasayfa » Belgeler » Fikri Mülkiyet » Patent Lisans Sözleşmesi – İnhisari

Patent Lisans Sözleşmesi – İnhisari

Seç, Doldur, Sepete, İndir
THUMBNAIL insihari2

Nasıl İşliyor?

 • 1 – Seç
  Başlamak için ”Hemen Doldur” butonuna tıklayın.

 • 2 – Doldur
  Verdiğiniz cevaplara göre metin içeriği otomatik olarak oluşacaktır.

 • 3 – Sepete Ekle
  Doldurduğunuz dokümanı satın almak için sepete ekleyebilirsiniz.

 • 4 – İndir
  Belgenizi bilgisayarınıza Word ve PDF formatında indirebilirsiniz.

 • Fiyat
  259 ₺

 • Sayfa Sayısı
  7 Sayfa

 • Güncelliği Kontrol Edildi

 • Formatlar
  Word ve PDF

Telif Lisans – Basit Ruhsat Nedir?

Patent Lisans sözleşmesiyle lisans veren sözleşme konusu gayri maddi mallardan sadece lisans alanın yararlanmasını sağlamayı borçlanmış ve kendisinin veya üçüncü kişilerin bunlardan yararlanmamasını taahhüt etmişse inhisarı lisans sözleşmesi söz konusudur. İnhisarı patent lisans sözleşmesinde, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz. Kullanması halinde lisans verenin bu fiili sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir. Ancak lisans alanla yapmış olduğu anlaşma da özel olarak patent lisansını kendisi kullanabileceği düzenlenmişse o zaman kendisi de kullanabilir.

İnhisarı lisans alan ise lisans konusu patenti kullanmakla yükümlüdür. Nitekim lisans sözleşmesi inhisarı olması nedeniyle patent hakkı lisans sahibince kullanılamayacaktır, üçüncü kişilere lisans hakkı verilemeyecektir. Bu nedenle lisansın kullanımının inhisarı lisans alanca yerine getirilmesi gerekir.

Telif Lisans – Basit Ruhsat Nasıl Kullanılır?

Lisans sözleşmesi; lisans hakkı sahibinin bir fikir veya sınai hak kullanımını bir ücret karşılığında belli bir süreliğine başkasına kullanım sağladığı sözleşmedir. Lisans sözleşmesiyle lisans alan belirli bir süreliğine fikri hakkın ticari kullanımı konusunda hak sahibi olmaktadır.

Lisans sözleşmeleri her sözleşme gibi tarafların birbiriyle uyumlu karşılıklı irade beyanıyla kurulmaktadır. Özellikle tarafların iradelerinin sözleşmenin objektif unsurları konusunda uyuşmuş olması gerekir. Patent lisans sözleşmesinin esaslı unsurları ise lisans verenin patent hakkının kullanımını sağlamak, lisans alanın ise karşılığında bir miktar lisans bedeli ödemesidir.

Lisans sözleşmesinin konusu, patent hakkının kullanımıdır. Lisans sözleşmesiyle patent hakkının hak sahipliği lisans verende kalmaktadır. Ancak lisans veren, lisans alanın sözleşmeye uygun bir şekilde patenti kullanmasına katlanmakla yükümlü olacaktır. Lisans alan ise patent hakkının mülkiyetini değil, kullanma ve yararlanma hakkını elde etmektedir. Lisans sözleşmelerine patent başvuruları da konu olabilir. Bir patent başvurusunun konu olduğu lisans sözleşmesi, patent lisans sözleşmesi hükümlerine tabiidir. Ayrıca henüz buluş statüsünde olan ve patent başvurusunda bulunulmamış buluşlar içinde, lisans sözleşmesi yapılabilir.

Patent lisans sözleşmelerinde noter onayı aranmamakla birlikte, lisans sözleşmesinin iyi niyetli üçüncü kişiler bakımından sonuç doğurabilmesi için TÜRKPATENT siciline kaydedilmesi gereklidir. Bu bakımdan TÜRKPATENT siciline kaydedilecek lisans sözleşmelerinde noter onayı aranmaktadır.

Telif Lisans – Basit Ruhsat Kimler Kullanır?

Lisans hakkınının sadece tek bir kişi tarafından kullanılması isteyen kişilerce kullanılır. Bu durumda sözleşmede aksine hüküm olmadıkça patent sahibi de patenti kullanamayacaktır.

Mevzuat Dayanağı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Md. 125

Bu Sözleşmeyi Alan Müşterilerin Satın Aldığı Diğer Sözleşmeler

Legalmatic Blog Yazıları

Ayıplı Ürünlerin İadesi

E-Ticaret Kavramlarının Hukuki Boyutu

Ar-Ge İçin Fikri Hakların Korunmasının Önemi

Term Sheet Nedir?

Başlık

Go to Top