LEGALMATİC ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

Unvanı: Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi

Adres: Huzur Mah. Fatih Cad. No:67 Kat:5 Sarıyer/İstanbul

Telefon Numarası: (+90 212) 977 78 87

Elektronik Posta Adresi: [email protected]

 

MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

T.C. Kimlik Numarası: #

Adı Soyadı: #

Adresi: #

Telefon Numarası: #

Elektronik Posta Adresi: #

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Müşteri’ye siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Müşteri’nin mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

Müşteri, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri ana sayfadan takip edebileceklerdir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Legalmatic tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Müşteri bu süre boyunca, dilediği zaman ana sayfadan metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Müşteri siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Müşteri’ye e-posta yoluyla gönderilmektedir.     

 

 

 

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

ÜRÜN

DETAY

MİKTAR

ARA TOPLAM

TOPLAM KDV

KDV DAHİL TOPLAM

#

#

#

#

#

#

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

Legalmatic, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine bedel kadar faturayı iletecektir. Legalmatic tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

ÜRÜN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ ve TESLİMAT MASRAFLARI

Hizmet online olarak belge teslimi olduğu için bir masraf ödemesi olmayacaktır. Ürün satın almadan itibaren her durumda en çok 30 gün içerisinde ifa edilir.

CAYMA HAKKI

LEGALMATIC tarafından sunulan belge robotunun ürettiği belgeler indirme ile müşteri tarafına geçtiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Müşteri’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.