Açıklama

Set İçeriği

  • İş Sözleşmesi (Kapsamlı) – ₺519,00
  • Satış Sözleşmesi – ₺389,00
  • İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı – ₺129,00
  • Devamsızlık Hakkında İhtarname – ₺129,00
  • Çalışan Fesih Bildirimi (Devamsızlık) – ₺129,00
  • KVKK Çalışan Aydınlatma Metni – ₺79,00
  • Gizlilik Sözleşmesi – ₺299,00