Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, mirasçılık belgesidir. Türk Medeni Kanununun 598. maddesinde düzenlenmiştir. “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilecektir.”  Belgede hem talep edenin hem de diğer tüm mirasçıların miras hakkı ve miras payları yer almaktadır.

Tereke, ölen bir kişiden kalan her şeydir. Kişinin ölümünden sonra mirasçılar tereke ile ilgili işlem yapma hakları vardır. Örneğin bankalardaki paraların çekilmesi, alacakların talep edilmesi, tapu işlemlerinin yapılabilmesi için bu belge gereklidir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Sulh hukuk mahkemelerinden dilekçe ile talep edilecektir. Genellikle mirasçılar arasında bir tartışma varsa mahkemeye gidilmektedir. Çünkü noterden alaması daha kolaydır. Aşağıdaki durumlarda mahkemeye gidilmesi gereklidir.

  • Soybağı veya yasal mirasçılık noter tarafından tespit edilemediğinde mahkemeden talep gereklidir. Sonuçta bilgiler mersis siteminden otomatik çekilmektedir. Bir teknik hata sebebiyle mahkeme bir bikirşiye soybağını inceletecektir.
  • Eski nüfus kayıtları yeterli açıklıkta değildir. Bu durumda da yine kayıtların incelenmesi gerekecektir.
  • Düzenlenmiş bir vasiyetname varsa otomatik bir mirasçılık belgesi talebi karşılamayacaktır. Vasiyetnameye göre veraset ilamı düzenlecektir.
  • Belge için başvuran kişinin veya mirasçılardan birinin yabancı olması durumunda yine inceleme gereklidir.
Bu yukarıdaki durumlar yoksa belgeyi noter düzenleyecektir.

Veraset İlamı Talep Etmenin Şartları Nelerdir?

  • Mirasbırakanın vefat etmiş olmalıdır ya da gaipliğine karar verilmiş olmalıdır.
  • Mirasçılık belgesi talep etmeye yetkili kişiler tarafından talepte bulunulmalıdır.
  • Mirasçıların tamamının kimler olduğu biliniyor olmalıdır.
  • Vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflara 1 aylık sürede itiraz edilmemiş olması gerekmektedir.

E-Devletten Veraset İlamı Alınabilir Mi?

Veraset ilamı yalnızca noterlerden ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından dünzelenebilecektir. Fakat düzenlenmiş belgeye e-devlet üzerinden erişim sağlanabilecektir.

Veraset İlamı Çıkartma Süresi Nedir?

Veraset ilamı çıkarmak her hangi bir süreye tabi değildir. Fakat mirasçılara bir taşınmaz mal kalması durumunda, mirasçıların 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkarması gerekmektedir. Çünkü kendisine mal kalan mirasçılara veraset ve intikal yolu ile taşınmaz geçmektedir. Bu sebeple de mal kalan kişiler vergi mükellefi olmaktadır. Vergi mükellefi olan bu mirasçılar herkes gibi emlak beyanında bulunması gerekecektir. Beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde bir vergi cezası çıkma ihtimali olacaktır.